Pages

Tuesday, March 25, 2014

Ujumine

Ujumine on igapäevaelus tegevus. Füüsikas on ujumine nähtus, kus vedelikus või gaasis oleva keha asukoht muutub.
Igale kehale vedelikus või gaasis mõjub ülelükkejõud. Üleslükkejõud on jõud, mis tõukab vedelikus või gaasis keha ülespoole.
Ujumine füüsikas
Kui kehale mõjuv üleslükkejõud on suurem kui raskusjõud,siis keha ujub. Seega ujuva keha tihedus on väiksem kui vedeliku tihedus.
Upumine füüsikas
Kui kehale mõjuv üleslükkejõud on väikse kui raskusjõud,siis keha upub. Seega ujuva keha tihedus on  suurem  kui vedeliku tihedus
Heljumine füüsikas
Kui kehale mõjuv üleslükkejõud on võrdne  raskusjõuga ,siis keha heljub. Seega ujuva keha tihedus on võrdne vedeliku tihedusega.
8. klasside õpilased sooritasid praktilise töö teemal "Ujumine". Ujuvaks objektiks oli kartul. Varieerisime erinevaid tingimusi nng mängiti läbi kõik eelpool kirjeldatud situatsioonid. 


No comments:

Post a Comment