Pages

Wednesday, December 17, 2014

Jõuluehete valmistamine

Loodusõpetuse viimases tunnis õpilased tegid jõuluehteid.  Selleks võtsime jupi traati, sellele kerisime lõnga ümber ning tegime soovitud kujundi. Järgmise etapina valmistasime kaaliumdikromaadist küllastunud lahuse.  Asetasime kujundi lahusesse ning jäime ootama. Peale 20 minutilist ootamist oli juba näha esimesi kristalle esemel, mis olid soola lahusest välja sadenenud. Tulemused on näha piltidel.

Aktiivsd elektrikudNoorter elektrikute kätetöö peale tundeSunday, December 14, 2014

Geografiaolümpiaadi kooivoor

13. detsembril toimus Võrus   geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Õpilased esinesid edukalt ning said uute kogemuste võrra rikkamaks. Täname kõiki osalenud õpilasi ja juhendajaid Maire Puhmast ja Eve Kubi.

Monday, December 1, 2014

Kodanikupäeva viktoriin

Kodanikupäeva viktoriin Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Selles aastast lisandub ka kodanikupäeva viktoriin üldhariduskoolide 5. ja 6. klassi õpiastele. Eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi viktoriini  küsimustest paremaks arusaamiseks on viimased tõlgitud ka vene keelde.
Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi.


Lahused

Iga 7.

Friday, November 21, 2014

Metallide reageerimine veega


26. novemebril 11. klasi õpilased uurisid erinevate leelismetallide reageerimist veega. Mitme katse tulemusena valmis õppevideo, koos selgitustega.
Thursday, November 20, 2014

Jäätmeprogramm

21. novembril külastas meie kooli keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisild, kes õpilastele tutvustas erinevaid võimalusi jäätmete vähendamiseks ning näitas erinevaid näidiseid( tooteid), mida saab jäätmetest valmistada.
Huvitavamaid fakte
Kahe sekundi jooksul kasutatakse elektrienergia tootmiseks 1 tonn põlevkivi. 2 kg põlevkivist tekib 1 kg jäätmeid. Seega loogika ütleb ühe tunni jooksul 1800 tonni ning jäätmeid tekib 900 tonni.

70 kg vanapaberi taaskasutus säästab looduses ühe elujõulise puu
Alumiinium purk laguneb looduses 200-500 aastat.

Ühe uue alumiiniumist purgi valmistamiseks kulub sama palju energiat kui 20 purgi taaskasutamisel.
1 alumiiniumpurgi ümbertöötlemine säästab energiat 20 W säästupirn saaks põleda 100 h järjest või 1 telekas saaks töötada 4 tundi järjest.

Ühe tonni paberi tootmine vanapaberist säästab 17 puud.
Oli meeleolukas ning hariv loeng kuulajatele.
Õppevideo Plastpudeli teekond 
 Õppevideo Klaaspudeli teekond
Õppevideo Plekkpurgi teekond  

.


Geografia olümpiadi koolivoor

19.novembril toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor, mille eesmärgiks oli välja selgitada kooli tublimad geograafid. Edukamad õpilased võtavad osad 13. desembril toimuvast piirkonnavoorust.
Jõudu ja jaksu õpilastele ja juhendajatele.

Tuesday, November 18, 2014

Energiasäästunädala finaal Tallinnas
Käisime Antsla Gümnaasium´i õpilastega vastuvõtul, kus saavutati oma tulemustega ja tubli tööga väärikas 3. koht. Enne seda oli meil võimalus tutvuda Energiaavastuskeskuse näitusega ja saime osa ka põnevast etendusest, kus lastele näidati huvitavaid katseid energia muundumisest ühest olekust teise ning lust oli vaadata, kuidas lapsed aktiivselt selles kaasa lõid. Ühesõnaga-päev oli sisutihe, hariv ja õpetlik ning muidugi andis suure kogemuse lastele. Nüüd on, mille nimel pingutada ja tagasiteel tuli juba nii palju häid ideid uuteks tegemisteks . (Artikli autor: Tiina Ploom)Monday, November 17, 2014

Laulupidu Tallinnast Tartu

Kuidas teha pikad sõidud huvitavaks. Mis oskus on eestlastel sünnist saati olemas?

Laulu viisi üles võtame
kodu poole hoogsalt tõttame.
Energia on nakkav
naer pole lakkav.

Tuju on hää
sõidame  Tartust äää
Kiviga veel visata
ükski sekund  ei möödu kisata.

Aktivistid energiajänkud
neil rõõmusõnumeid kõikjale  jätkub.
Aktiivselt edasi leelotame
kilomeetreid rataste all liigutame.


Rallisport

Sõitmise oskus Tallinna linnas
voh see on hinnas.
Suureks sõbraks GPS Brita
see karjub kui tita.

Mine sinna, mine tänna
ärme liigselt teda fänna.
Kus on meie Kit
kuhu liigub meie siht.

Ralliauto juht ulmeline tegelane
kaardilugeja veel stabiilsem  lugeja
kepsukene Brita taas abiline
ära ole nii närviline.

Läbitud mitu rada
voh see street on vaba
lapakat vajutama
ebakindlust hajutama.

Vallutus kolmanda koha näol

Kella üheks aktiivid platsis
prügipillid ilusasti kastis.
Pingsalt harjutame
laiskust eemale peletame.

Hinges ärevus
esinejatel tekib nägemus
neliku super esitus
järgnev suur küsitlus.

Teadusteater katseid näitab
looduainete õpetajate peas uusi mõtteid käitab.
Tulemusi ootame
uusi ideeid toodame.

Tulemuseks kolmas koht
järgmisel aastal uus oht.
Taas päälinna vallutama
ja mõtteid säästlikkuse suunas kallutama.Sunday, November 16, 2014

Viimased ettevalmistused

Eelmise aasta säästlik kogemus-
tekkis keskkonnasäästlik lugemus.
Taas looduses prügi märkame
ja interneti maailmast üles ärkame.

Ümbritsevat loodust hoolsalt silmame
pildi viime nutti maailma
Koos pilte shareme
ning hoogsalt dislikeme.

Purke hoogsalt kogume
neile tegevust keemiaklassis leiame.
Vanu raamatuid katsetes kasutame
hiljem energiasäästlikkusega tasume.

Eelmise aastaga tulemusi võrdleme
järeldustega hoogsalt tegeleme.
Kooliperet õpetama säästma
inimeste aju liigsest mõtlemisest päästma.

Positiivne uudis

Viimased siblimised
kirja läheb viimane liblikaline.
Klasside energiahoidu kokku arvutame
uusi mõtteid leiutame.

Lõppenud tegus nädalake
hei aktiivid pidage
vanapabereid ja patareid tuleb veel
suuremad kogused veel teel.

Keskpäev läbi
ajakiri ei tunne häbi
tulen vaheruumi külla
teen kingituse ülla.

Õhta telo pläriseb
vastuvõtja käsi väriseb
olete pääsenud kuue hulka
seega tulge näidake oma säästlikkuse  teatatepulka.

Hunnik kõnesid
aktiivi silmad särasid
kiire suhtlus
kui reede õhtune nuhtlus.

Tekstide edastamine
info edasi lohistamine
tuleb päälinna minna
vanapaberit me sinna ei vinna.

Kaasa hää tuju
lisaks mõni aktiivne kuju.
Kooliperet täname
oma rida edasi ajame.
Reedel kell 18.00 saabus teade, et oleme pääsenud kuue kooli hulka energiasäästunädala konkurssil. Kokku osales 24 kooli.
Energiasäästunädala kokkuvõtev video


Thursday, November 13, 2014

Energiasäätunädala kokkuvõteMeie koolistoimus ajavahemikul 10.11 - 14.11 energiasäästunädal. Selle raames toimus erinevaid üritusi ja ettevõtmisi.
1.Märka looduses prügi. Anna keskkonna saastamisest teada! Seega osalesid õpilased fotojahil "Prügi dislike" . Kokku tehti üle 75 pildi, kõiki pilte pole veel jõutud üle vaadata. 
2. Teemaõhtul näidati pilte prügist, tehti särgikunsti (taaskasutavad särgid), erinevatest ajakirjadest otsiti lauseid, millest pandi oma iseloomustus kokku. Õpilased esitasid energiasäästunädala teemalisi laule ja pillilugusid (pillid oli lastel meisterdatud prügist) 
3. Patareisid kogusime omajagu, osa klasse lubas veel juurde tuua. Hetkeseisuga on kogutud 6,5 kg patareisid, mis on kaks rohkem kui eelmisel aastal.
 4. Vanapaberi kogumine. Hetkel on 7 suurt kasti vanapaberit, kus ühe kasti raskus on keskmiselt 5 kg. 
Vana paber viiakse edasi võrumaal asuvasse Tselluvilla vabrikusse, kus toodetakse sellest puistevilla. 5. Tühjade purkide kogumine. Hetkel on kogunenud 20 plastpurki ja 5 klaaspurki. Osa õpilasi toob veel homme juurde neid. Purke kasutatakse keemia katsete ja kunstiõpetuse tundide tarbeks.
 6. Elektrienergia kokkuhoiu arvutamine, keskmiselt üks ruum nt keemia klass hoiab 10 min kokku raha 0,02 s 
7. Energiasäästunädala raames valmis 3 laulu, mis olid õpilaste omalooming nii sõnade kui ka viisi ja muusika osas. 
8. Alustasime energiasäästunädala raames küünlaümbriste kogumist, kokku on toodud üle 880 ümbrise. Seda kogumist jätkatakse kuni 30. jaanuarini. 
9. 7-12 klassi õpilased kirjutasid kirjandeid taaskasutuse ja energia säästu teemadel 
10. Samuti loendasime toidujäätmeid 4 päeva jooksul. Tulemuseks saadi 32 liitrit, mida on 6 liitrit rohkem kui eelmisel aastal.
11. 10. klassi õpilased demonstreerisid doominoefekti, kasutades selle tarbeks vanu raamatuid.

Tuesday, November 11, 2014

Energiasäästunädala laulude ettevalmistus

Energiasäästunädala raames 6. klasside õpilased tegid laulu säästlikkuse  ja kasulikkuse teemal. Tulemused olid üllatvad ning meeldiv oli kuulata.

Matemaatika laager

7. ja 8.oktoobril viibisid matemaatika huvilised noored Rõuges laagris. Lahendati erineva sisuga ülesaneid, kus sai oma nutikust proovile panna.

Loovtööde kaitsmine

Rohkem kui 1800 sekundit tagasi lõppes loovtööde kaitsmisel 9.a klassil. 80% õpilastes sai tulemuse väga hea. 20% sai hea. Seega ülisuper töö õpilaste poolt. Kindlasti on see suur saavutus nii õpilasele kui tema vanematele. Olge sama aktiivsed edasi!!
Täisuslik pildigalerii
http://1drv.ms/10QA2TE

Monday, November 10, 2014

Teemaõhtu "Dislike prügi"

7200 sekundit korraldamist, lõbusat naeru, head tuju, mõnuga huumorit viis õpilasi märkama enda ümber olevat prügi. Ühe tunni jooksul looduses võime märgata tonnides kraami. Mõni on isegi otsustanud prügimäel WC käia. Janek Joabi pildid veel lisanduvad. Homme lisame prügi pilte Antsla ümbrusest.

Tänuavaldused Janek Joabile, Kalle Jürgensonile kuuendikele ja mõnusatele torekatele: Anet Ploom, Tõnis Urbanik, Käthy Tammemägi, Getter Kõiv ja Kaja Jõgeva. Teemaõhtu pildid. Parimad palad veel töötlemisel:)
Õpilaste soovid 


Toidujäätmete loendus

Esmaspäevast neljapäevani loendasime toidujäätmeid. Kokku saime 32 liitrit, mida 6 liitrit rohkem kui eelmisel aastal.

Dislike prügi

Energiasäästunädala raames kutsume kogukonda märkama meie ümber olevat prügi ning sellest märku andma

Energiasäästunädala üritused

Perioodil  10.11 - 14.11 toimub koolis energiasäästunädal. Selle raames toimub koolis erinevaid üritusi. 

Ürituste ajakavaThursday, November 6, 2014

Eteeni sisaldus puuviljades

Puuvilade valmimist soodustab eteeni olemasolu, mida saab kindaks teh kaaliumpermanganaadi lahusega.
10. klassi õpilased soovisid vaadata, kui  kaaliumperemanganaat vees lahustub. 

Abituriendid pindpinevust uurimasEttevalmistused energiasäästunädalaks

Täna panime aktiiviga paika energiasäästunädala tegevuskava. 6.a ja 6.b õpilased esitaid proovi versioonid energiasäästunädala lauludest. Suurepärased loomingulised inimesed. Tänud klassijuhtajatele, kes olid nõus koostööd tegema. Esinemine toimub 11. novebril kell 16.00 -17.00 kooli aulas.
Hoogsus....

Power...

Monday, November 3, 2014

Loodusviktoriin III kooliastmele

30. oktoobril III kooliastme õpilasid ragistasid ajusid loodusviktoriinis "Puust puuni". Küsimused olid seotud erinevate puudega. Võistlejad pidid ära tundma erinevaid puu liike ja nende vilju. Kuldvillaku stiilis küsimused.
Tulemused:
 I koht 8.a
II koht 7.ba
III kht 7.b
IV koht 9.b
V koht 9.a

Thursday, October 30, 2014

Loodusviktoriin I kooliastmele

27. oktoobril I kooliastme õpilasid ragistasid ajusid loodusviktoriinis "Puust puuni". Küsimused olid seotud erinevate puudega. Võistlejad pidid ära tundma erinevaid puu liike ja nende vilju.
Tulemused
I koht 2.a klass
II koht 3.b klass
III-V koht  2.b ja 3.a ja 1. klass

Viktoriini korraldasid oma loovtöö raames  8. klasside õpilased Kadri Liistak ja Eva-Maria Tiits.  Õpilaste tagasiside oli positiivne ning juurde saadi uusi teadmisi. Kõiki osalejaid tunnustati.
Mis on pildil?

Mõtleme ja kirjutame

Ma tean...

Ununes..

Vaata...

Aeg jookseb....


Loodusviktoriin II kooliastmele

27.oktoobril II kooliastme õpilasid ragistasid ajusid loodusviktoriinis "Puust puuni". Küsimused olid seotud erinevate puudega. Võistlejad pidid ära tundma erinevaid puu liike ja nende vilju.
I koht 5.b
II koht 4.klass
III koht 5.a ja 6.a klass

Viktoriini korraldasid oma loovtöö raames  8. klasside õpilased Kadri Liistak ja Eva-Maria Tiits.  Õpilaste tagaside oli positiivne ning juurde saadi uusi teadmisi. Kõiki osalejaid tunnustati.


Sunday, October 26, 2014

Rahvusvaheline kaisukarupäev

Olen ilus kaisukaru
ära karda- sa aru.
Võta mind rõõmsalt kaissu
usaldades oma vaistu.

Kaisukarupäeva eesmärk on mänguloomade kaudu jagada häid emotsioone neile, kes seda vajavad. Rahvusvaheline kaisukarupäev on tähtpäevade kalendris 1980. aastast, kui organisatsioon Kogu Maailma Head Karud selle algatas. Kaisukarude päeva tähistatakse 27. oktoobril -i Ameerika Ühendriikide presidendi Theodore Roosevelti sünniaastapäeval. 


Loodusviktoriin "Puust puuni"

Ootame igast klassist üht kolme liikmelist võistkonda osalema viktoriinil "Puust puuni"

Toimumise ajad:
I kooliaste 28. oktoobril kell  9.50-10.40
II kooliaste 29. oktoobril   kell  9.50 - 10.40
III kooliaste 30. oktoobril kell 9.40 - 10.35  bioloogia klassis
Gümnaasium 31. oktoobril kell 8,55 -9.40 bioloogia klassis
Kuulutus