Pages

Thursday, March 30, 2023

STEAM telefoni laadiv tuulik

STEAM_ telefoni laadiv tuulik 8.a klassi õpilased kehastuvad insenerideks. Meie ülesandeks on disainida tuuliku sellised labad, mille korral on efektiivsus suur.

Esimese tegevusena kaardistamise probleemi. Uurisime tuulikute ajalugu, tutvusime tuulegeneraatori tööpõhimõttega. 


Saime teada, et tuule kineetiline energia muundub tuuliku võlli pöörlemisenergiaks tiiviku kineetiliseks energiaks, mis võlli abil suunatakse generaatorisse, milles pannakse pöörlema magnetväljas olev juhtmekontuur. Tänu juhtmekontuuri liikumisel magnetväljas, tekib juhtmekeerdudes elektrivool, mida saame tarbida. Tegemist elektrivoolu magneetilise toimega. Käesoleva projekti raames tekitamegi elektrienergiat, mille abil püüame oma nutitelefoni laadida.
Oleme antud ettevõtmise raames katsetajate rollis. Täname huvioutdoori võimaluse eest.

Esimeses katses uurisime välja piirkonnad kooliõuel ja kooli territooriumil kõige tuulisemad kohad. 

Tuule kiiruse mõõtmiseks kasutasime anemomeetrit. 


Üks tuulisemaid kohti


Kõrgemal on kiirus suurem.

Järgmises etapis uurisime tuuliku erinevate parameetrite mõju tuuliku võlli pöörlemiskiirusele. Püstitasime erinevaid uurimisküsimusi.
Mõned näited.
* Kuidas sõltub tuuliku pöörlemiskiirus erinevate labade pikkusest?
* Kuidas sõltub tuuliku pöörlemiskiirus labade arvust?
* Mil määral mõjutab labade asend tuuliku pöörlemiskiirust?


                                                        
Hakkame tuulikut kokku panema. 

                                                  

Katsetame, kuidas labade arv mõjutab kiirust.cx
Ajurünnakus õpilased arutlesid teemal: Milliste omadustega labad panevad
tuuliku võlli pöörlema nii, et saaks telefoni laadida?                           


                                                 

Tiiviku labade prototüüpide kavandamine ja valmistamine
Er

Erinevad prototüübid


Ühikruudu meetodi abil arvutati kujundi pindala


Liiga kerged labad, ei hakanud pöörlema

  


Sunday, March 26, 2023

Creatlon Antsla Gümnaasiumis

 Õppeaasta 2018/2019

Lõppes ettevõtlusalane meeskonnamäng Creatlon, mis kestis oktoobrist märtsini ja koosnes kolmest voorust. Sel korral läks meie õpilastel väga hästi.
Võistkond Pääsukesed (Getter Kõiv, Mart Peedel) saavutas vabariigis 1. koha ja veel eripreemia Maksu- ja Tolliametilt.
Võistkond Must ja Valge (Asser Lutsar, Trond Bjarte Tagamets, Elisabeth Geier) sai eripreemia Tarbijakaitseametilt.
Võitjad sõidavad lennukiga Saaremaale, kus kohtuvad ärimeestega.
Võitjad saavad soovi korral stipendiumi õpinguteks EBS Gümnaasiumis. Õpilasi juhendas õpetaja Katrin Kool.
Õppeaasta 2019/2020
Vabariiklikus meeskonnamängus Creatlon osales meie koolist kaks võistkonda. Võistkond Rahvas (Kristel Taal, Sandra Jõela, Karl Sander Liiver) saavutasid 2. koha;
Võistkond Rukkilill (Karmen Uiboleht, Kevin Värton, Karel Meitsar) saavutasid 7. koha. Õpilasi juhendanud õpetajaid: Anneli Võikar, Liivia Rebane, Iri Reile ja Katrin Kool.Õppeaasta 2020/2021

MEESKONNATÖÖ VÄÄRT TULEMUS
Creatloni võistluses osalejad Triine Beate Tagamets ja Johanna Joab saavutasid II etapis 43 võistkonna seas 6. koha. Teostada tuli kolm ülesannet: luua video ühe perekonna tarbimisest ja elustiilist; mõelda välja slogan ja koostada kutse üritusele Rohetiiger; pakkuda välja kolm ametit, mis kaovad tööturult täielikult kümne aasta jooksul. Õpilasi juhendab õpetaja Katrin Kool.
Näide video ülesandestÕppeasta 2021/2022
ETTEVÕTLIKUD TEGIJAD
Juba viiendat aastat osales Antsla Gümnaasium vabariiklikus Junior Achievement Eesti ja EBS Gümnaasiumi poolt korraldatavas 7. - 9. klassi õpilastele mõeldud loovas ja põnevas meeskonnamängus.
Meie koolist osales kaks võistkonda 9. a klassist. Võistkond Pokud, kuhu kuulusid Marta Liisa Kala, Kaisa Ruven Ja Liisu Lääts, saavutas vabariiklikus voorus III koha.
Võistkond KHK, kuhu kuulusid Kaspar Pavel, Heiro Mets ja Karl Valter Saavel, saavutas vabariiklikus voorus 6. koha.
Täname OÜ Leese Mahe ja OÜ Polüpakend, kes meid oma ettevõttesse lubasid ja ülesannet täita aitasid.
Täname Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ, kes meil oma ettevõttes reklaamiklippe lubasid teha. Õpilasi juhendas õpetaja Katrin Kool.
Suure panuse ülesannete ettevalmistamisse andis õpetaja Iri Reile.
2022/2023

Thursday, March 2, 2023

Metoodikapäev

Metoodikapäev 

1. märtsil toimus meie koolis traditsiooniline metoodikapäev, kus õpetajad jagasid üksteisele häid nippe, kuidas end inspireerida ning kuidas toime tulla  stressiga. Samuti jagati kogemusi erinevatelt koolitustelt. Loomulikult ei puudunud liikumispausid esinemiste vahelt.

Kava

Kuulajad

                                    

Üllle Anier räägib GLOBE tegemistest

                                                 

Järgnes praktiline tegevus õues
Uurisime õhurõhu, temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmist.

Harjutasime andmete sisestamist globe keskkonda.


Kõige lõpus ehitasid õpetajad spagetitest torni.