Pages

Friday, December 18, 2015

Jõulupeod

18. detsembril toimus 1.-4. klasside jõulupidu. Õpilased koos õpetajatega andsid meeleoluka jõulukontserti.AG 5.-8. klassi jõulupidu
9.-12. klassi jõulupidu( Autor: Mari Vijard)Geograafiaolümpiaad

11. detsembril toimus piirkondlik geograafiaolümpiaad. Meie kooli õpilased said juurde uusi teadmisi ja kogemusi.
Tulemused:
3. koht Kertu Niit 8.a kl  juhendaja: Eve Kubi
4. koht Markus Meier 9.a juhendaja Maire Puhmas
4.koht Rador Undrus 10. kl juhendaja Puhmas

Tublilt esinesid veel õpetaja Maire Puhmase juhendamisel õpilased:
Getter Põder(7. b kl), Annika Õlijas(7.b kl), Marko Kannimäe(7.a kl), Hanna Hillak( 9.a kl), Robert-Juss Soe( 9.a kl), Rando Viimne(10, kl), Kelli Aia(11. kl) ja Karl Pruuli(10. kl).
Tublilt esinesid veel õpetaja Eve Kubi juhendamisel õpilased Tauno Kodu(8.a kl) ja Trine Tõniste(8.a kl)

Tuesday, December 8, 2015

Kodanikupäeva viktoriin

Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5.-6. klassi ning 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Viktoriini eesmärk oli  süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas.


Parimad vastajad selgitati  seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. 
Antsla Gümnaasiumis on saanud juba traditsiooniks kodanikupäeva viktoriinist osavõtmine. Käesoleval õppeaastal osalesid õpetaja Katrin Kooli juhendamise  5.-6. klass ja 7.-9. klass ja 11. -12. kl.
5. -6. klasside arvestuses saavutas Anett Ruven väga tubli 13. koha 1447 osaleja seas.
7.-9. klasside arvestuses saavutas Markus Meier 10. koha 2072 osaleja seas.
10-12. klasside arvestuses saavutas Ardo Jõevere 55. koha  16.22 osaleja seas.
Monday, November 30, 2015

Artikkel " KIK koolikonkurss"

Antsla Gümnaasium osales novembri teisel nädalal KIKi Koolikonkursil, mille  eesmärk on innustada väikesi algatusi ning panna noori energiasäästuteemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. Konkurss toimus juba viiendat aastat järjest.  Osalemiseks moodustasime 4-liikmelise koolinoortest ja juhendajast koosneva aktiivgrupi. Nädala jooksul tuli  meisterdada oma koolis energiasäästlik, taaskasutavatest materjalidest valgusti. Samuti korraldasime konkursi ajal erinevaid  keskkonnaalaseid üritusi. 

Meie kooli aktiivi moodustasid Kadi Aripman, Krsistina Siska, Diana Liiv ja Maarja Liba. Kogu 7. klass oli kaasatud ürituste läbiviimisel. 

Koostöö tulemusena toimusid meil taaskasutatavatest materjalidest lauamängude loomine, ülekooliline klassijuhatajatund ja klassiõhtud. Klassijuhataja tunnis  I ja II kooliastme õpilased mängisid Kuldvillakut 7. klasside õpilaste eestvedamisel. III  kooliastme ja gümnaasiumi õpilased lahendasid  Kahoot -keskkonnas viktoriini.  Tuletasime õpilastele meelde WC paberi sihipärast kasutamist, juhtisime tähelepanu vahetunnis tulede kustutamisele ning rääkisime otstarbekast ruumide tuulutamisest. Kogusime vanapaberit ja mittetöötavaid patareisid. Ainetundides kasutati taaskasutavatest vahenditest loodud õppematerjale ja vahendeid. Energiasäästunädala raames toimus 7. klasside energiaõhtu, kus läbivaks teemaks oli säästlik mõtteviis. Mängisime erinevaid mänge ning toimus taskulampide saatel ööorienteerumine.
Koostöös tööõpetuse õpetajaga ja 9. klassi õpilastega valmistasime energiasäästliku valgusti.
Materjalid saime mittetöötavate valgustite töötavatest osadest. Ümbriseks valisime tühjalt seisva  5 -liitrise konservipurgi. 9. klassi poisid aitasid puurida augud ümbrisse sisse ning
aerosoolvärviga värvisime purgi üle. Lambipesa, juhtme ja lüliti saime teiste mittetöötavate  valgustite küljest.
6,5 W LED -pirni saime valgustilt, millel oli juhe katki läinud. Kinnitusaluseks valisime vana statiivi.  Valgusti on funktsionaalne: riputuskonksu abil saab seda paigaldada vastavalt vajadusele.
6,5 W LED-pirn on 9,2 korda energiasäästlikum kui 60 W pirn. 
Koostöö tulemusena erinevate huvigruppide vahel  toimus põnev ürituste sari, mille tulemusena õppis energiat säästma  kogu koolipere.

Meie eduka koostöö tulemusena pääsesime kolmandat aastat järjest kuu parema kooli hulka. Kahe parima hulka me küll ei pääsenud, kuid Loodusmuuseumis toimunud tänuüritus oli põnev ja hariv.
Mõtteviisi muutus aitab säästa energiat!!

Jäätmeviktoriin

Keskkonnaamet kutsus 6.-7. klassi õpilasi osalema jäätmetekke vähendamise nädala viktoriinil. Võrumaal toimus viktoriin 26. novembril. Meie koolist osales kuuenda ja seitsmenda klassi neljaliimeline võistkond.
6. klassi võistkond savutas V koha, kuhu kuulusid Getter Kõiv, Anet Ruver,
Tublilt osales veel 7. klassi võitskond " 2 kommi" koosseisus Marko Kannimäe, Laura Lääts, Kadri Aripman ja Diana Liiv
logo

Friday, November 27, 2015

Minek

Sõidame ja sõidame
sõnu tervikuks köidame
Harjutame esinemist
Ja bussi istmel lesimist.

Nutte piiname
aku mahtuvust piirame.
Positiivsusest kiirgame
ja sõbrralikkusest hiilgame.

Sunday, November 22, 2015

Kokkuvõte energiasäästunädalast

Alljärgnev video annab ülevaate nädala jooksul toimunud üritustest.
Terve nädala jooksul toimusid alljärgnevad üritused ja algatused:
1) aktiivgrupi liikmed jälgisid tulede kustutamist klassides ja koridorides
2) toimus ülekooliline klassijuhataja tund energiasäästu teemal 10.11, lähemalt vaata agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/tagasiside-ulekoolilisest.html ja  http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/koostoona-saastma.html
3) õpilased meisterdasid lauamänge taaskasutavatest materjalidest, täpsemalt loe http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/lauamangud.html
4) kogusime vanapaberit ja patareisid  täpsemalt loe http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/kogumine.html
5) aktiivgrupi liikmed viisid läbi oma klassile energiaõhtu 12.11, lähemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/energiasasatlikm-ohtupoolik.html
6) samal  päeval 12.11 toimus klassiõhtu "Su nägu kõlab tuttavalt", mille läbivaks teemaks oli säästlik mõtlemine ja mõistlik energia kasutus, lähemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/energiasaastlik-klassiohtu.html
7) 6. klasside õpilased koostasid energiasäästu- ja keskkonnateemalisi  ristsõnu, mis loodi learningapps keskkonnas täpsemalt loe http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/blog-post_15.html
8) 10. klassi õpilased meisterdasid taaskasutatavatest materjalidest langvarjusid ning sooritasid katseid, lähemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/langevarjurid.html
9) 9. klassi õpilased alustasid energiasäästlike valgustite tegemist tööõpetuse tunnis ning aitasid koos Talvo Kondiga aktiivgrupil valgusti valmis saada.
10) alustasime ettevalmistusi kodutütarde, noorkotkaste ja fotoringi "Märkajate" ööseminari läbiviimiseks, mille läbivaks teemaks on keskkonnahoid ja märkamine looduses. Ööseminar toimus 19.11
11) õppetundides kasutasime õppematerjalidena taaskasutatavaid materjale ja digiõppevahendeid, täpsemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/materjalide-taaskasutus-oppevahenditena.html ja http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/digioppevahendid.html
12) 12. klassi õpilased tegid energiasäästuteemalised plakatid, lähemalt vaata agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/plakatid-energiasaastunadalal.html
13) Gümnaasiumi õpilased kirjutasid eesti keele tunnis energiasäästu- ja keskkonnateemalisi kirjandeid
14) 10 klassi õpilased koostasid koostööna energiasäästuteemalise esitluse
15) õppeaine globaliseeruv maailm raames 12. klassi õpilased kirjutasid esseesid jäätmemajanduse teemal.

Sunday, November 15, 2015

Materjalide taaskasutus õppevahenditena

Suvel remondi käigus ülejäänud lauaotsad läksid käiku materjalidena  tööõpetuse tunnis võinugade ja pannilabidate valmistamisel.
Võinoad ja pannilabidad

7. klassi õpilased tööhoos

Digiõppevahendid

Kogu koolipere on aktiivselt alustanud aktiivselt liikumist digimaailma suunas, siis oleme kokku hoidnud paberit digimaterjalide näol. 
Ülekoolilises klassijuhataja tunnis kasutatud keskkonnad pakkusid huvi kogu õpetajaskonnale. Nii mõnigi kolleeg tuli meie käest küsima, kuidas neid kasutada.Tutvustasime neid lahkelt. Õpilased on sageli mõnda head keskkonda õpilastele tutvustanud.
10. klassi õpilased tegid koostööna energiasäästuteemalise esitluse.Kogumine ja sääastmine

Käesoleval õppeaastal kogume vanu patareisid ja vanapaberit. Kuna peale energiasäästunädalat jätkub jäätmete vähendamise nädala, siis jätkame kogumist 25. novembrini.Energiasäästlik valgusti

Koostöös tööõpetuse õpetajaga, aktiivgrupi liikmete eestvedamisel ja 9. klasside abil valmis pika töö tulemusena energiasäästlik valgusti. Kogu protsessi kirjeldust saab jälgida videolt.

Lauamängud ja prügiinstallatsioon

Klassiruumides ikka koguneb aja jooksul asju, mida enam vaja pole. Tihti jäävad nad nukra ilmega seisma. Meie otsustasime neile uue elu anda taaskasutuse näöl. Klassides usinamad õpilased valmistasid lauamänge. Nädala jooksul valmisid järgmised mängud:
 tööõpetuses puidust dominoo
 4.a  klass tegid mängu linnas orienteerumise kohta. 
4.b klass koostas mängud aastaaegadest
3. a kl mäng Muumimaa teemal


4.b kl mäng "Aastaajad"7.- 10. klassi õpilased valmistasid rühmatöödena taaskasutavatest materjalidest prügiinstallatsioone.


Ristsõna ralli

Loodusõpetuse tundides Ülle Aineri juhendamisel õpilased koostasid ristsõnu errgiasäästu ja keskkonnahoiu teemal. 
Autor: Kermo Tumanov Autor: Getter Kõiv

Thursday, November 12, 2015

Energiasäästlik õhtupoolik

7. klasside õpilased otsustasid korraldada klassiõhtu. Ürituse läbiv teema oli energiasääst. Õhtu algas koostööna toidu valmistamisega, mille tulemusena valmisid pizzad ja pannkoogid. Hõrgutiste valmistamisel jälgimise säästliku mõtlemisviisi  ning tarbisime minimaalselt elektrienergiat. Järgnesid luureka mängud ning öine orienteerumine LED taskulampide valgel. Kõikide mängude küsimused olid seotud energiasäästu ja keskkonnahoiu teemga. Õhtu lõpetas pimeduses ja säästlikus valguses õudusfilmide maraton.

Energiasäästlik klassiõhtu

12. novembril toimus 4.a klassil klassiõhtu teemal "Su nägu kõlab tuttavalt"- Kogu ürituse läbivaks teemaks oli energia säästlik kasutamine.


Langevarjurid

10. klassi õpilased said ülesandeks meisterdada taaskasutavatest materjalidest langevari koos reisjast munaga. Aknast alla reisimisel jäi mõni reisija ellu, mõni lahkus muudele radadele.Peegeldumine

Peegeldumine on nähtus, kus toimub laine suunamuutus kahe keskkonna lahutuspinnal, kus laine kas osaliselt või täielikult naaseb lähtekeskkonda. 8. klassi õpilased tutvusid valguse peegeldumise põhiseadusega ning uurisid valguskiirte suuna muutust erinevate asenditega peeglite korral.

Tuesday, November 10, 2015

Segude lahutamine

Segude lahtutamisega puutume kokku igapäevaelus tihti. Kindlasti filtreerimisega puutume kõige rohkem kokku. Keemia tunnis eraldasid õpilased teinetisest vett ja õli. Katsevahendideks olid jaotuslehter, lehter, kooniline kolb, keeduklaas, majapidamispaber, käpp, muhv ja statiiv.
 
 


Lahuste valmistamine

7. klassi loodusõpetuse tunnis õpilased tutvusid lahuse tegemisega. Varasematest tundidest on neil olemas teadmine, et lahus koosneb lahustist ja lahustunud ainest. iga grupp sai valmistada erineva lahuse. Üllatus oli praktikutel suur, kui erinevate lahuste kokkuvalamisel tekkis sade või  muutus värvus. 
Tagasiside ülekoolilisest klassijuhtajatunnist teemal "Koostööna säästma"

1.-6. klassi õpilased mängisid läbi kuldvillaku mängu. Üritust viisid läbi 7.a ja 7. b klasside õpilased, kes said väga hariva kogemuse võrra rikkamaks. 8.-11. klassi õpilased lahendasid kahoot keskkonnas viktoriini "Koostööna säästma".