Pages

Tuesday, December 8, 2015

Kodanikupäeva viktoriin

Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5.-6. klassi ning 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Viktoriini eesmärk oli  süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas.


Parimad vastajad selgitati  seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. 
Antsla Gümnaasiumis on saanud juba traditsiooniks kodanikupäeva viktoriinist osavõtmine. Käesoleval õppeaastal osalesid õpetaja Katrin Kooli juhendamise  5.-6. klass ja 7.-9. klass ja 11. -12. kl.
5. -6. klasside arvestuses saavutas Anett Ruven väga tubli 13. koha 1447 osaleja seas.
7.-9. klasside arvestuses saavutas Markus Meier 10. koha 2072 osaleja seas.
10-12. klasside arvestuses saavutas Ardo Jõevere 55. koha  16.22 osaleja seas.
No comments:

Post a Comment