Pages

Friday, March 23, 2018

Riigikohtu külastus


9. märtsil külastasid 9. klassid Riigikohust ja Tartu Kutsehariduskeskust.
 Õppekäigu eesmärgid olid:
1) Õpilased saavad kohtumajas ringi vaadata, vestelda kohtunikuga ja võimalusel külastada ka mõnda põnevat kohtuistungit.
2) Laiendada õpilaste teadmisi õigusharidusest ja kohtusüsteemist.
3) Anda ellu astuvatel noortele lisaks koolis omandatud teadmistele ja meedia vahendusel saadud infole ka vahetu võimalus kohtunikuga suhelda ja kohtus reaalselt toimuvat ise oma silmaga näha.
4) tutvustada õppimisvõimalusi kutsehariduses.

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on Riigikohus Eesti kõrgeim kohus ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohus ehk konstitutsioonikohus. Riigikohus vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras.
Riigikohtusse kuulub 19 riigikohtunikku, kes mõistavad õigust kas tsiviil-, kriminaal- või halduskolleegiumis. Lisaks on Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest kolleegiumitest. Riigikohtu esimees on ühtlasi ka põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees.
Lisaks õigusemõistmisele on Riigikohtul tulenevalt kohtute seadusest ka teisi ülesandeid. Näiteks valib Riigikohtu üldkogu esimese ja teise astme kohtu kohtunikuks kandideerijate hulgast välja sobivad inimesed, kelle osas tehakse Vabariigi Presidendile ettepanek nende kohtunikuks nimetamiseks. Samuti on Riigikohus abiks kohtunike omavalitsuskogude (täiskogu, kohtute haldamise nõukoja, koolitusnõukogu, kohtunikueksamikomisjoni, distsiplinaarkolleegiumi) töö korraldamisel.
Lisaks õigusemõistmisega tegelevatele kolleegiumitele on Riigikohtus tugiosakonnad, mille tööd juhib Riigikohtu direktor. Kokku töötab Riigikohtus veidi üle saja teenistuja.


Kunagi oli Riigikohtu hoones haigla.


Valge saal


Koera aasta

Tartu Kutsehariduskeskuses tutvusid erinevate õppimisvõimalustega peale põhikooli ja gümnaasiumi. Saadi teada, et olla hea õpilane peab hästi osakama arvutada ning olema hea suhtleja. Praegu õpib koolis üle 3000 õpilase.
Olulisel kohal on igal pool tööohutus


Õpilaste valminud tööd