Pages

Tuesday, May 10, 2016

17. ajaloo-alaste uurimistööde võistluse "Eesti asi” Vabariigi Presidendi auhindadele


Reedel, 06. mail kuulutati välja 17. ajaloo-alaste uurimistööde võistluse "Eesti asi” Vabariigi Presidendi auhindadele võitjad, kelle hulgas olid ka meie kooli õpilased.

Antsla Gümnaasium avaldab kiitustVabariigi Presidendi auhindadele toimunud 17. ajaloo-alaste uurimistööde võistluses osalenud õpilastele.Antsla Gümnaasiumi õpilastest ja nende juhendajatest pälvisid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukirjad 11.klassis õpilased Mari Vijard ja Kristin Trump ning 12.klassi õpilased Herki Hellamaa, Triin Uibopuu, Egely Pruuli, Elis Kannimäe, Anabel Joab, Birgit Tamm.
Antsla Gümnaasium tänab
juhendaja õpetajaid Maire Puhmas, Lea Kukk, Anu Silm, Katrin Kool, Iri Reile, Kalev Joab, Eve Kubi.
Vabariigi Presidendi tänukirja ja raamatupreemia pälvisid Mattias Ruusa uurimistööga "Vanaema Laine Sinimetsa elulugu" ja Olaf Peeter Kirschenberg uurimistööga "Kaitseliidult relvade kokkukorjamisest 1940.aasta suvel".
Antsla Gümnaasium tänab
juhendaja õpetajaid Katrin Kool, Eve Kubi.
 


Foto: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

Wednesday, May 4, 2016

1.-3. klassi tüdrukute etlemispäev

1.-3. klassi tüdrukute etlemispäev 

26. aprillil esinesid naljakuu lõpetuseks lõbusate luuletustega 1.-3. klassi tüdrukud. Tänapäeva autoritelt on ilmunud väga palju toredaid luuletusi, mille seast aitas valikut teha raamatukogu juhataja Piret Taniel. 
Kõik esinejad said lisaks tänukaardile esinemiskogemuse ja publiku tänuavalduse. 
Suur aitäh tublidele väikestele etlejatele! 

1. astme ainekomisjon

Etlemine

Tuesday, May 3, 2016

Lõimingupäev 1.klassides 8.aprillil


LÕIMINGUPÄEV

8. aprillil toimus meie koolis lõimingupäev. Nagu paljude varasemate ürituste puhul, nii ka seekord tulid 1. klassi õpilastele toeks head sõbrad abituriendid. Loosisime grupid, jagasime ülesanded ning fotojaht võis alata! Iga grupp sai ülesandeks esmalt segipaisatud tähtedest sõnad moodustada ning saadud sõnade kohta Antsla linnas fotod klõpsida. Seejärel arvutiklassis fotod tähestikulisse järjekorda seada, esitlus koostada ning auditooriumis kaaslastele ette kanda. Kunstiõpetus sai hoopis uue lähenemise – kunst läbi fotosilma. Lisaülesandena pidid abituriendid 1. klassi lastele õpetama selgeks mõned võõrkeelsed sõnad.
Vaatamata taevast kallanud vihmale saabusid tagasi koolimajja märjad, kuid naerulised ja õnnelikud lapsed. Fotojahist esitlusi vaadates saime kõvasti naerda, tunnustust väärib õpilaste loov lähenemine pildistamisel. Esimese klassi lapsed õppisid selgeks vähemalt ühe sõna kas vene, inglise, saksa või soome keeles. Mõni õpilane suutis meelde jätta isegi paar inglisekeelset lauset.


Fotod on näha esitlustes. Õpilaste poolt koostatud esitlused:

1. klasside "Seljakotiprogramm" Pähnil 1. klasside "Seljakotiprogramm" Pähnil

Esmaspäeval(2. mail)  sättisid esimesed klassid oma sammud Pähni Looduskeskusesse, kus ootas neid taas natuke teistmoodi koolitund looduses. Tegemist oli omamoodi maastikumänguga, kus tuli liikuda mööda matkarada ning täita väga erinevaid ülesandeid. Koos oma sõbraga tuli lugeda, tegutseda etteantud juhiste järgi, tuli uurida, kuulata, jälgida. Vaja läks nii lugemisoskust, loetust arusaamist, loodusõpetust, inimeseõpetust kui matemaatikat.  Tuli arvestada kaaslasega ning koos võtta vastu otsuseid. Ei olnud kerge korraga hakkama saada mitme erineva tegevusega. Igas punktis tuli leida küsimusele vastus, see paberile kirja panna ning siis tuli leida lahendus, kuhu edasi liikuda. Küll läksid segamini parem ja vasak käsi, küll läks loendamine sassi ja peale 13 punkti leiti millegipärast 19 punkt. No ei olnud kerge ja tuli kõvasti pingutada, et mitte alla anda.
Kuigi maapind oli kohati lausa soine, ei heidutanud see meie matkalisi. Põnev oli veelompidest läbi kapata ning kevadpäike muutis meele rõõmsaks. Matka lõppedes oli igaühel taskus uus teadmine. Ühisel piknikul tehti retkest kokkuvõte ning tõdeti, et põnev on koos õues liikudes uusi teadmisi omandada.


Loodusprogramm "Vaata majja, vaata välja"

Loodusprogramm "Vaata majja, vaata välja"

14. aprillil osalesid 1.a ja 1. b klassi õpilased Pähni looduskeskuse õppeprogrammis "Vaata majja, vaata välja". Trotsides vihma ja tuult õppisime selgeks looduskeskuse läheduses kasvavad okaspuud. Tutvusime maja ja selle ajalooga. Kuulasime lugusid metsast, metsatöödest, inimestest, kes metsaga seotud ning vaatasime õppefilmi. Lahendasime põnevaid ülesandeid. Seejärel istume ühise perena pika laua äärde, maitsesime ahjust võetud karaskit ning jõime sooja taimeteed. Toredaks üllatuseks oli kohtumine Mari Kalkuniga, kelle loodud viisiga laulu "Kikkasiin" laulavad lapsed mudilaskooris. Mari tutvustas kandle ajalugu ning laulis koos lastega mitu võrukeelset laulu.
Oli lõbus ja õpetlik päev!

L. Raudsepp ja P. Mandli
1. klasside lõimingupäev

LÕIMINGUPÄEV

8. aprillil toimus meie koolis lõimingupäev. Nagu paljude varasemate ürituste puhul, nii ka seekord tulid 1. klassi õpilastele toeks head sõbrad abituriendid. Loosisime grupid, jagasime ülesanded ning fotojaht võis alata! Iga grupp sai ülesandeks esmalt segipaisatud tähtedest sõnad moodustada ning saadud sõnade kohta Antsla linnas fotod klõpsida. Seejärel arvutiklassis fotod tähestikulisse järjekorda seada, esitlus koostada ning auditooriumis kaaslastele ette kanda. Kunstiõpetus sai hoopis uue lähenemise – kunst läbi fotosilma. Lisaülesandena pidid abituriendid 1. klassi lastele õpetama selgeks mõned võõrkeelsed sõnad.
Vaatamata taevast kallanud vihmale saabusid tagasi koolimajja märjad, kuid naerulised ja õnnelikud lapsed. Fotojahist esitlusi vaadates saime kõvasti naerda, tunnustust väärib õpilaste loov lähenemine pildistamisel. Esimese klassi lapsed õppisid selgeks vähemalt ühe sõna kas vene, inglise, saksa või soome keeles. Mõni õpilane suutis meelde jätta isegi paar inglisekeelset lauset.
TORE ON ÕPPIDA LÄBI PÕNEVATE TEGEVUSTE!

L.Raudsepp, P. Mandli