Pages

Monday, June 12, 2023

III kooliastme ja gümnaasiumi loodusainete päev

 Gümnasistid said loodusainete päeval 12. juunil osaleda Eesti Maaülikooli ja MTÜ Mondo läbiviidud töötubades. Teemaks olid metsandus ja kliimamuutused, saadi nii teoreetilisi, praktilisi kui mängulisi kogemusi. 7. ja 8.klass sai kätt proovida niidu- ja metsataimede määramisel moodsate nutiseadmete abil ning vaadata filmi Amazonase imelisest loodusest. Täname õpetajaid Paula Solvakut, Merle Tuulast ja Maire Puhmast põneva päeva korraldamise eest.


Sisestama
Paula

Wednesday, June 7, 2023

EUROOPA PARLAMENDI PARTNERKOOL

 EUROOPA PARLAMENDI PARTNERKOOL

Antsla Gümnaasium sai ametliku Euroopa Parlamendi partnerkooli staatuse ja Eestis esmakordselt tunnustust tõendava seinaplaadi. Koole, kes sellise tunnustuse said on 15, Võrumaal ainult meie. Kooli kodulehel on info EPAS programmist ja meie tegemistest.
Suur tänu kõigile, kes EPAS programmis on tegutsenud.


Wednesday, May 10, 2023

EUROOPA PÄEV 9. mail

 9. mail tähistasime kooli EUROOPA PÄEVA. II korrusel said õpilased kuulata ja vaadata Euroopa teemalisi videosid. Klassijuhatajatundides panid õpilased oma teadmised proovile Kahoot viktoriinis.


Tuesday, April 18, 2023

RAHATARKUS külas Helen Talvik Tarto

 RAHATARKUS külas Helen Talvik Tarto

LHV Pangast käis rahatarkust jagamas Helena Talviki Tarto 9.-11.klassile.
Eesmärk on õpilaste teadmiste suurendamine panganduses, investeerimises, säästmises ja hoiustamise teemal.
Loengu lôpetas meeleolukas ja hariv Kahooti mäng, kus kolm esimest said panga poolt auhinnad.

TEISTMOODI KOOLIPÄEV 10.klassil

 TEISTMOODI KOOLIPÄEV

10.klassi õpilased veetsid e-õppepäeva Tallinnas. Külastasid AS Thermory, mis on maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid. Ettevõte on turul 25 aastat ja nende partnerid on enam kui 50 riigis. Õpilastele avaldas muljet kaasaegne ja moderne töökeskkond. Täname meie kooli vilistlast Erli Allast.
KIK-i projekt „Kliimamuutused“ võimaldas külastada Energia avastuskeskust. Saadi osa teadusteatrist „Peadpidi füüsikas“ ja tehti erinevaid katseid.


Tuesday, April 11, 2023

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi loeng teemal "vaimne tervis".

 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi loeng teemal "vaimne tervis".


21. märtsil toimus gümnaasiumiõpiastele loeng teemal "Vaimne tervis"
Eesmärk on vaimse tervise heaolu suurendamine, võimalike probleemide märkamine, tegutsemine ning enda ja/või sõbra aitamine.
Loengu kestel kaasatakse kuulajaid lühiarutelude ja väikeste ülesannetega ning luuakse keskkond, kus õpilased saavad soovi korral isiklikest kogemustest ja mõtetest rääkida.

EESTI LENNUAKADEEMIA TUTVUSTUS

 EESTI LENNUAKADEEMIA TUTVUSTUS

11. aprillil käisid meie koolis külas Eesti Lennuakadeemia esindajad, kes tutvustasid erialasid ning panid noori kaasa arutlema lennunduse teemadel.
Rohkem infot sisseastumisest   https://lennuakadeemia.ee/et

Thursday, March 30, 2023

STEAM telefoni laadiv tuulik

STEAM_ telefoni laadiv tuulik 8.a klassi õpilased kehastuvad insenerideks. Meie ülesandeks on disainida tuuliku sellised labad, mille korral on efektiivsus suur.

Esimese tegevusena kaardistamise probleemi. Uurisime tuulikute ajalugu, tutvusime tuulegeneraatori tööpõhimõttega. 


Saime teada, et tuule kineetiline energia muundub tuuliku võlli pöörlemisenergiaks tiiviku kineetiliseks energiaks, mis võlli abil suunatakse generaatorisse, milles pannakse pöörlema magnetväljas olev juhtmekontuur. Tänu juhtmekontuuri liikumisel magnetväljas, tekib juhtmekeerdudes elektrivool, mida saame tarbida. Tegemist elektrivoolu magneetilise toimega. Käesoleva projekti raames tekitamegi elektrienergiat, mille abil püüame oma nutitelefoni laadida.
Oleme antud ettevõtmise raames katsetajate rollis. Täname huvioutdoori võimaluse eest.

Esimeses katses uurisime välja piirkonnad kooliõuel ja kooli territooriumil kõige tuulisemad kohad. 

Tuule kiiruse mõõtmiseks kasutasime anemomeetrit. 


Üks tuulisemaid kohti


Kõrgemal on kiirus suurem.

Järgmises etapis uurisime tuuliku erinevate parameetrite mõju tuuliku võlli pöörlemiskiirusele. Püstitasime erinevaid uurimisküsimusi.
Mõned näited.
* Kuidas sõltub tuuliku pöörlemiskiirus erinevate labade pikkusest?
* Kuidas sõltub tuuliku pöörlemiskiirus labade arvust?
* Mil määral mõjutab labade asend tuuliku pöörlemiskiirust?


                                                        
Hakkame tuulikut kokku panema. 

                                                  

Katsetame, kuidas labade arv mõjutab kiirust.cx
Ajurünnakus õpilased arutlesid teemal: Milliste omadustega labad panevad
tuuliku võlli pöörlema nii, et saaks telefoni laadida?                           


                                                 

Tiiviku labade prototüüpide kavandamine ja valmistamine
Er

Erinevad prototüübid


Ühikruudu meetodi abil arvutati kujundi pindala


Liiga kerged labad, ei hakanud pöörlema