Pages

Tuesday, April 11, 2023

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi loeng teemal "vaimne tervis".

 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi loeng teemal "vaimne tervis".


21. märtsil toimus gümnaasiumiõpiastele loeng teemal "Vaimne tervis"
Eesmärk on vaimse tervise heaolu suurendamine, võimalike probleemide märkamine, tegutsemine ning enda ja/või sõbra aitamine.
Loengu kestel kaasatakse kuulajaid lühiarutelude ja väikeste ülesannetega ning luuakse keskkond, kus õpilased saavad soovi korral isiklikest kogemustest ja mõtetest rääkida.

No comments:

Post a Comment