Pages

Wednesday, December 17, 2014

Jõuluehete valmistamine

Loodusõpetuse viimases tunnis õpilased tegid jõuluehteid.  Selleks võtsime jupi traati, sellele kerisime lõnga ümber ning tegime soovitud kujundi. Järgmise etapina valmistasime kaaliumdikromaadist küllastunud lahuse.  Asetasime kujundi lahusesse ning jäime ootama. Peale 20 minutilist ootamist oli juba näha esimesi kristalle esemel, mis olid soola lahusest välja sadenenud. Tulemused on näha piltidel.

Aktiivsd elektrikudNoorter elektrikute kätetöö peale tundeSunday, December 14, 2014

Geografiaolümpiaadi kooivoor

13. detsembril toimus Võrus   geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Õpilased esinesid edukalt ning said uute kogemuste võrra rikkamaks. Täname kõiki osalenud õpilasi ja juhendajaid Maire Puhmast ja Eve Kubi.

Monday, December 1, 2014

Kodanikupäeva viktoriin

Kodanikupäeva viktoriin Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Selles aastast lisandub ka kodanikupäeva viktoriin üldhariduskoolide 5. ja 6. klassi õpiastele. Eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi viktoriini  küsimustest paremaks arusaamiseks on viimased tõlgitud ka vene keelde.
Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi.


Lahused

Iga 7.