Pages

Thursday, May 28, 2015

Üheksandikele

Krips ja kraps
olid  väike laps
aastad lännud  amps ja amps
suureks saanud Te kamp.

Koolirada sõtkunud
väsimusest nõrkenud
naerukildudest energiat ahminud
vahel lihtsalt ringi lahminud.

Oskusi hoogsalt saanud
keegi pole Te naljast ilma jäänud.
Tutipäeval hetki meenutage
lustist ringi keerutage.Sunday, May 24, 2015

Metsaviktoriin

Metsaviktoriinile registreerus tänavu  825 klassi 192 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 9495 õpilast.
Meie koolist osalesid 6.-10. klassi õpilased õpetaja Maire Puhmase ja Ülle Anieri juhendamisel.
Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.
Küsimuste teemadest tekitas üllatuslikult kõige rohkem raskusi limak ehk rahvakeeli limaseen. Õpilased on juba harjunud internetist vastuseid otsima, kuid ei oska veel sealt leitut kriitiliselt hinnata.  

Thursday, May 14, 2015

Söögisooda ja äädikas

Igapäevaelus puutume pidevalt kokku äädikaga. Samuti vähem tuntum pole söögisooda. Nende kahe aine omavahelist reaktsiooni on ilmselt igaüks teinud. Kas seda teadsite, et mullidena eraldub süsihappegaas? Pange põlev tikk juurde, siis näete toimuvat.

Wednesday, May 13, 2015

Vulkaan

Parimad loodusteadlased

Täna tunnustasime Väikeste Professorite päeva parimaid. Igast klassist selgitati parim loodusteadlane. Kõiki osalejaid tunnustati tänukirjaga.
 Selgitati välja iga klassi tublim. 1.klassist sai professorimedali kaela  Aleks Antsi, 2.a klassist Kärt Verš, 2.b klassist Konrad-Konnor Perli, 3.a klassist Karel Meitsar ning 3.b klassist Jenny-Li Hillak.

Suur kiitus ka teistele  loodusteadlastele: Mattias Pussila ja Kristiina Veidak(1.kl), Marta-Liisa Kala ja Paul Pruuli(2.a kl), Kristjan Puija ja Tuuli Hommik (2.b kl), Gerda Lepik ja Aron Aidla(3.a kl), Johanna Joab ja Marite Kattai(3.b kl)

Aitäh õpetajatele abi eest selle päeva läbiviimise eest.

Tuesday, May 12, 2015

Loodusteadlikud professorid

12. mail toimus  traditsiooniline üritus väikeste professorite päev loodusainete alal. Esimese kooliastme viisteist aktiivset koolinoort avastasid keemia võlusid ja valusid. Katsete ralli algas ohutusnõuete selgitustega ning jätkus väikestel teadlastel oma käel läbi praktilise tegevuse. Esimese katse käigus uuriti indikaatori mõju erinevatele ainetele. (Indikaator on aine, mis näitab lahuse keskkonna pH väärtust). Teise katsel valmistati   kohalikku limonaadi söögisooda ja äädikaga. Kollane karastusjook polnud kahjuks joodav, kuid  valminud lahus paistis välja nagu limps. Tunni lõpus parima palana lubati õpilastel kõik lahused kokku kallata ning vaadelda värvide mängu. 
Ürituse teises osa õpilased rakendasid oma teadmisi loodusainetes Kahoot keskkonnas loodud mängus. Testi küsimused koostasid oma loovtöö raames Kevin Jallai ja Tanel Juhanson. Küsimustele vastamine nõudis kiiret mõtlemist ja head loogikat.


Monday, May 11, 2015

Rändav bioklass

11.mail külastas Antsla Gümnaasiumi Rändav Bioklass.

Rändava Bioklassi eesmärgiks on tutvustada koolinoortele eluteadusi ning suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu. 
Loenguline osa algas sissejuhatusega, mille käigus räägitakse antud projektist ja selle eesmärkidest. Praktiline osa algas pipeteerimise õppimisega, millele järgnes ka võistlus. Seejärel tutvuti DNA-d - õpilasetele selgitati kuidas DNA kogust mõõdetakse ning kuidas DNA-d sadestada. Järgmine  loenguline ja praktiline osa oli sellest, kuidas on võimalik teatud, meid huvitavaid DNA piirkondi PCR-i reaktsiooni käigus paljundada. Praktiline töö jätkus PCR-i reaktsiooni tulemuste analüüsiga agaroos geelelektroforeesil. Lõpuks tehti  kokkuvõte tehtud töödest, mille käigus oli õpilastel võimalik esitada küsimusi erinevate eksperimentide ja nende osade kohta.