Pages

Monday, May 11, 2015

Rändav bioklass

11.mail külastas Antsla Gümnaasiumi Rändav Bioklass.

Rändava Bioklassi eesmärgiks on tutvustada koolinoortele eluteadusi ning suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu. 
Loenguline osa algas sissejuhatusega, mille käigus räägitakse antud projektist ja selle eesmärkidest. Praktiline osa algas pipeteerimise õppimisega, millele järgnes ka võistlus. Seejärel tutvuti DNA-d - õpilasetele selgitati kuidas DNA kogust mõõdetakse ning kuidas DNA-d sadestada. Järgmine  loenguline ja praktiline osa oli sellest, kuidas on võimalik teatud, meid huvitavaid DNA piirkondi PCR-i reaktsiooni käigus paljundada. Praktiline töö jätkus PCR-i reaktsiooni tulemuste analüüsiga agaroos geelelektroforeesil. Lõpuks tehti  kokkuvõte tehtud töödest, mille käigus oli õpilastel võimalik esitada küsimusi erinevate eksperimentide ja nende osade kohta.
No comments:

Post a Comment