Pages

Sunday, May 24, 2015

Metsaviktoriin

Metsaviktoriinile registreerus tänavu  825 klassi 192 koolist üle Eesti. Kokku sai tulemuse kirja 9495 õpilast.
Meie koolist osalesid 6.-10. klassi õpilased õpetaja Maire Puhmase ja Ülle Anieri juhendamisel.
Metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.
Küsimuste teemadest tekitas üllatuslikult kõige rohkem raskusi limak ehk rahvakeeli limaseen. Õpilased on juba harjunud internetist vastuseid otsima, kuid ei oska veel sealt leitut kriitiliselt hinnata.  

No comments:

Post a Comment