Pages

Thursday, November 29, 2018

Söe põlemise katse


Vooluring

Iga aasta novembri lõpp tähendab 9 kl füüsikas enamasti praktiliste tööde algust. Eelnevalt on õpilased ära õppinud voolutugevuse, pinge, elektritakistuse ja eritakistuse mõiste. Samuti on tutvust tehtud jada-ja rööpühenduse viisidega.
Jadaühendus

 9 V vooluallikad Lambid on ühendatud jadamisi. Vooluallikad on samuti ühendatud jadamisi, et võimalikult suur pinge  tekiks.
Kolm uksekella mudelit töötamas, mis on omavahel ühendatud rööbiti. Energiat tekitamas 9 vooluallikas.


Wednesday, November 28, 2018

Eelkooli esimene kohtumine

Eelkooli esimene kohtumine


Tänukiri ettevõtlusõppe edendamise eest

Tänukiri ettevõtlusõppe edendamise eest
Kuulutati välja Edu ja Tegu ettevõtlusõppe parimad. NB! Uudisele lisatud fotod!
Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põlva Gümnaasium. Aasta ettevõtlikuks õpetajaks valiti Elbe Metsatalu, kes õpetab Tallinna 21. Koolis ja kahes Pärnu koolis, aasta õppuriks Tallinna 21. Kooli õpilane Merilin Priilinn-Türk ning ettevõtlusõppe mentoriks Ander Hindremäe. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist.
Minister Mailis Repsi sõnul on kõigi kandidaatide ettevõtlikkus ning tahe ja suutlikkus midagi ära teha on imetlusväärne. “Need õpetajad, edendajad ja mentorid on näidanud väga head eeskuju, kuidas saab muuta õppimise huvitavaks ja eluliseks. Tunnustuskonkursile esitatud õppurid on suurepäraseks näiteks, kuidas võtta õppetööst maksimum ning rakendada omandatud teadmisi ja saadud kogemusi ka praktikas,” ütles Reps.
Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvinud Põlva Gümnaasiumis usutakse, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga ettevõtja peab olema ettevõtlik. Põlva Gümnaasium on kool, mis toetab ja julgustab igakülgselt ettevõtlikkuse arendamist õpilastes. Kahe tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet ning turundust. Õpilasfirmasid on selle aja jooksul olnud 27, tänavu on lisandumas 13 uut firmat. Õpilased on külastanud maakonna ettevõtteid ning ettevõtlusõppe programmi on kaasatud nii õpetajaid kui lapsevanemaid mentoritena. Tänavu sügisest kuulub Põlva Gümnaasium ka Ettevõtliku Kooli võrgustikku.
Silmapaistvate nominentidena said ettevõtlusõppe edendamise eest tänukirja Maret Lepiksaar Keila linnavalitsusest ja Antsla Gümnaasium.
Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvis Elbe Metsatalu, kes on ettevõtlusõpetaja Pärnu Ühisgümnaasiumis, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ning Tallinna 21. Koolis. Elbe Metsatalu on mitmekülgsete õpimetoodikate looja ning rakendaja, tunnustatud lektor täiendõppes ning teeb tihedat koostööd ettevõtete ja ettevõtjatega. 21. Koolist alguse saanud mini-minifirmade programm on osutunud väga populaarseks ja seda metoodikat kasutavad juba kümned koolid üle Eesti. Igal õppeaastal osaleb Elbe Metsatalu tundides üle saja õpilase, kes tegutsevad rohkem kui 20 mini-minifirmas.
Silmapaistva tegutsemise eest said tänukirja ettevõtlikud õpetajad Liivia Rebane Antsla Gümnaasiumist ja Birgit Peterson Pärnu Koidula Gümnaasiumist.
Aasta ettevõtlusõppe mentor on Tallinna Lennujaama infoteeninduse juht Ander Hindremäe, kes juhendab, nõustab, innustab ja jagab iganädalaselt oma oskusteavet noortele ettevõtlushuvilistele õpilastele. Ander Hindremäe alustas oma kogemuste jagamisega juba Tallinna 21. Kooli õpilasena ning pärast gümnaasiumi lõppu sai ta JA Eestist ettevõtlusmentori tunnistuse. Ta on juhendanud 36 õpilasfirmat. Teist aastat on ta Tallinna 21. Kooli ettevõtlusmentor õpilasfirmade programmis, juhendades Eesti ühte suurimat ettevõtluskursust rohkem kui 60 õpilasega. Ander Hindremäe on noorte jaoks suur eeskuju, keda austatakse ja hinnatakse kõrgelt.
Silmapaistva tegutsemise eest mentorina said tänukirja MTÜ Ettevõtluslaager eestvedaja Kalle Pilt, Vamp Digital juht Kristjan Kolbre ja Greenstep Solutions OÜ juht Anu Ruul
Aasta ettevõtlik õppur on Tallinna 21. Kooli 12. klassi õpilane Merilin Priilinn-Türk, kes peab õpilasfirma Best Ice tegevjuhi ametit. Best Ice toodab Kalevi kommidega jäätiseid ning neil on kommide suurtootjaga partnerlusleping. Best Ice on saavutanud Eesti õpilasfirmade võistlusel teise koha ja osalenud paljudel erinevatel sündmustel. Näiteks oli Merilin oma toodanguga väljas Paide arvamusfestivalil ettevõtlusõppe arutelualal ning ütles sõna sekka ka ettevõtlusõppe teemal. Teadmishimulise õppijana on Merilin osalenud koolitustel, kirjutanud ja taotlenud rahastust erinevatele projektidele ning viinud läbi koolitusi ja töötubasid kaasõpilastele. Merilini entusiasm, töökus, õppimisvõime, ettevõtlikkus, katsetamisjulgus ja sõnaosavus ei jää märkamata koolis ega koolivälises tegevuses.
Tänukirjaga tunnustati veel Tartu Mart Reiniku Kooli õpilast Anita Algust.
Ettevõtlusõppe programmi aasta tegijaks valiti Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. Ta on võtnud oma südameasjaks kutsehariduse populariseerimise ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse sidumise kutseharidusega. Jane Mägi tegutseb läbimõeldult selle nimel, et kutsekoolides oleks noortel võimalik tegeleda ettevõtlusega ja olla ettevõtlik. Kuressaare Ametikoolis on ta suutnud siduda õpilasfirmade toimetamised õppetööga. Tema eestvedamisel on tegevustesse kaasatud väga suur koostööpartnerite ring – ettevõtjad, kolleegid ning teised koolid nii maakonnast kui kaugemalt.
Tänukirja said Tallinna Tehnikaülikooli professor Urve Venesaar ning sama kooli programmijuht ja lektor Martin Toding.
Auhindadeks on ettevõtlikule õpetajale, ettevõtlusõppe mentorile ning Edu ja Tegu aasta tegijale Pärnu Juhtimiskonverentsi piletid, õppurile pääse sTARTUp Day Ärifestivalile ning edendajal on võimalus õppida meeskonnakoolitusel. (Allikas: FB Ettevõtlusõppemprogramm)
PALJU ÕNNE!

Tuesday, November 27, 2018

Võimla vahetund

Igal teisipäeval toimuvad võimla vahetunnid. 10,35-11.05 6.12- klass. 1145-12.15 1.-5-klass

Kodanikupäeva viktoriinTunnustame kodanikupäeva viktoriinis osalenud õpilasi:
5.a klass – Kristjan Veidik, Andreas Aade, Birgit Palm
5.b klass – Emil Saaroja, Kristel-Elis Siidra
6.a klass – Kristlyn Jaanimägi, Liisu Lääts
6.b klass – Kristiina Puija
7.a klass – Gerda Lepik, Armin Armulik, Teele Saia
7.b klass – Jenny Ly Hillak, Robert Kuus
8. klass  – Kristel Taal, Kevin Värton, Sandra Jõela
9.a klass – Mart Peedel, Diana Ots, Kertty Keerov, Anett Ruven, Signor Kukk
10. klass – Diana Liiv, Ketter Põder
11. klass – Kertu Niit

12. klass – Ants Põder, Hanna Hillak
Täname õpilasi juhendanud õpetajaid Eve Kubi ja Katrin Kooli.

Registreerumine töötubadesse

Tänasest on avatud registreerumine töötubade päevale, mis toimub 4. detsembril. Usinamad tegid valikuid juba klassijuhataja tunni ajal.


Friday, November 23, 2018

Ajakirjandusteemaline tund Kalev Annomiga

Ajakirjandusteemaline tund Kalev Annomiga
19. novembril oli 6.a ja 6.b klassi õpilastel külalisõpetajaks Võrumaa Teataja vastutav toimetaja Kalev Annom, kes osales karjäärikuu raames Tagasi Kooli kodanikualgatuse ettevõtmises. Meediateemalises tunnis jagas külalisõpetaja huvitavaid näpunäiteid uudise kirjutamisest, innustas noori ka ise kirjutama. Kalev Annomil oli kaasas suur kotitäis ajalugu: 100-aastane trükimasin, millel trükkimist prooviti, 20-aastane sülearvuti, igale õpilasele ka Võrumaa Teataja. Põnev oli teada saada, kuidas valmib leht. Oli hariv ja huvitav ajakirjandusteemaline tund. (Autor; Monoica Kõivisto)


Thursday, November 22, 2018

Creatlon


JA Eesti ja EBS Gümnaasium on kutsunud 7. - 9. klassi õpilasi kaasa lööma loovas ja põnevas meeskonnamängus Creatlon! 
Meie koolist osaleb võistluses kaks 9. klassi meeskonda. Creatlonis saab end proovile panna kolmel alal:
I etapp - TEADMISED – on-line viktoriin majandusest ja ettevõtlusest toimus 4. oktoobril 2018.
II ETAPP - ETTEVÕTLUSALANE MEESKONNATÖÖ
Vahemikus 31. oktoobrist 4. detsembrini tuleb lahendada neli kompleksset ülesannet.
III ETAPP - LOOVUS
Loovülesanne kuulutatakse välja pärast teise etapi lõppu. Ülesande lahendamiseks on meeskondadel aega kuni 12.märtsini 2019.
LÖÖ KAASA JA AITA TEHA MAAILM PUHTAMAKS!
vaata 
Monday, November 19, 2018

Läti 100


9. nov. on teisel korrusel võimalik tutvuda esitlusprogrammiga "Läti Vabariik 100".

Esitluse koostasid: Joel Meeks, Karl-Erik Keerov, Aigar Paal.
Juhendasid õpetajad Iri, Katrin ja Urmas.


Saalihoki


8. klassi reis

8. novembril käisid 8. klassi õpilased õppereisil Tartus. Eesmärgiks oli Eesti kultuuri-.ja ajalooga tutvumine ,silmaringi laiendamine, eetika küsimused ja karjääriga tutvumine. Külastasime ERM-i, tagurpidi maja ja Tartu vanglat. Oli õpetlik, silmaringi laiendav reis. (Autor: Lea Kukk)
Geoloogia

3.11 külastas 10.klassi geograafia tundi meie kooli vilistlane Raul Paat, kes on geoloog. Raul rääkis, kuidas temast sai geoloog ning teadusliku poole pealt oli juttu Eesti geoloogilisest arengust. Tutvustas uusi suundi Eestis leiduvate maavarade kasutamisest. Saime teada Rail Baltica trassi rajamisest üle märgala. Tund oli väga hariv ja huvitav. Suured tänud Raulile!