Pages

Monday, November 12, 2018

1.a ja 1.b klass Ähijärvel

17.oktoobri kuldsel sügishommikul seadsid esimesed klassid end õppematkale Ähijärve metsa. Eesmärgiks oli klassiruumis õpitud teadmiste paikapidavust kontrollida ning üle korrata õpikutarkused. Matkajuhtideks olid meile Helen Kivisild ja Margit Turb. Lapsed said ka oma esimesed matkatarkused - kes on retke juht, kuidas võimalikult palju tähele panna ja märgata, kuidas märgata märkamatut, miks on vaja oma varustus panna seljakotti, kuidas liikuda looduses ohutult, kuidas arvestada kaaslastega. Koos matkajuhiga leiti üles sügise tunnused, korrati taime osasid, õpitud puude nimetusi ning sobitati puulehed õige puuga. Aasalt leiti isegi veel mõned õitsvad taimed. Huvitav oli võrrelda ristikunutti, mis veel õitses ja millel olid juba õite asemel seemned.
Põnevate õueülesannete sisse oli matkajuhtidel oskuslikult ära peidetud kõik ainetunnid. Loodusalaseid teadmisi korrates lapsed märkamatult lugesid ja loendasid, jutustasid, arvutasid, joonistasid, meisterdasid, mängisid ja loomulikult tehti seda kõike läbi aktiivse liikumise. Ka lõunasöök maitses värskes õhus eriliselt. Oli tore õues õppimise päev!'

No comments:

Post a Comment