Pages

Thursday, November 29, 2018

Vooluring

Iga aasta novembri lõpp tähendab 9 kl füüsikas enamasti praktiliste tööde algust. Eelnevalt on õpilased ära õppinud voolutugevuse, pinge, elektritakistuse ja eritakistuse mõiste. Samuti on tutvust tehtud jada-ja rööpühenduse viisidega.
Jadaühendus

 9 V vooluallikad Lambid on ühendatud jadamisi. Vooluallikad on samuti ühendatud jadamisi, et võimalikult suur pinge  tekiks.
Kolm uksekella mudelit töötamas, mis on omavahel ühendatud rööbiti. Energiat tekitamas 9 vooluallikas.


No comments:

Post a Comment