Pages

Thursday, January 29, 2015

TeaduslahingTeaduslahing on võistlus koolinoortele, mis toob õpilased põnevasse loodus- ja täppisteaduste maailma.

Igapäevaelus ette tulevatele probleemidele ja teaduslikele küsimustele pannakse käed külge ning leitakse läbi katsetamise ja meeskonnatöö lahendus. Osalema oodati 7. – 9. klasside kolmeliikmelisi võistkondi.

29. jaanuaril toimus Teaduslahingu Võrumaa eelvoor. Meie koolist osales võistkond "Usinad päikesejänkud planeedilt Maa" koosseisus Kristin Liksman, Tõnis Urbanik ja Karl Kons. Võistkond tänab õpetaja Ülle Anieri viimaste heade soovituste eest.  Samuti täname raamatukogu töötajat Piret Tanieli, kes juhatas meid ajakirjade ja raamatute maailma.

Burromeetrit ehitasime
lõiketeooriat kuuldes mõtlikult kehitasime
kaardilt vahemaad leidsime
hobuse luustiku uurisime
vett ja liiva hoolsalt eraldasime.

Iga võistkond lahendas viis elulist  ja huvitavat ülesannet, mis eeldasid teadmisi loodusteadustest ja matemaatikast. Kasuks tulid teadmised ka teistest õppeainetest.  Õpilastele meeldis üritus ning soovitavad erinevatest huvitavatest võimalustest kinni haarata. 
Pildigalerii
    
                          

Monday, January 26, 2015

Matemaatikaolümpiaadi koolivoor

Matemaatika
kui loogika
suurususelt kui purikas
kuid kasulik kui juurikas.27. jaanuaril toimus matemaatika olümpiaadi koolivoor. 20 noort panid proovile oma loogika ja arvutamisoskuse. Viie tuhande sekundi jooksul ajud ragiseseid ja pragisesid.


 

Sunday, January 25, 2015

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

24. jaanuaril toimus Võrus piirkondlik keemiaolümpiaadi voor. Ülesandeid oli erineva raskusega, mille lahendamine eeldas head loogilist mõtlemist ja laia silmaringi. Meie koolist osalesid Markus Meier, Robert-Juss Soe ja Liisa Anier.
Tulemused
Markus Meier 8. klass 10. koht
Robert Juss-Soe 8. klass 12.koht
Liisa Anier  11.-12-klass II-III koht
Täname osalejaid!


Tuesday, January 6, 2015

9. kl elektritarvitega tutvumas

Iga 9.klassi õpilane,et üks lihtne vooluring koosneb tavititist, lülitist, juhtetest ja vooluallikast. Samuti õpilane teab, et koduses elektrivõrgus ühedatakse kõik tarbijad rööbtiti.

Elektrimootor

Rööpühendus