Pages

Tuesday, January 6, 2015

9. kl elektritarvitega tutvumas

Iga 9.klassi õpilane,et üks lihtne vooluring koosneb tavititist, lülitist, juhtetest ja vooluallikast. Samuti õpilane teab, et koduses elektrivõrgus ühedatakse kõik tarbijad rööbtiti.

Elektrimootor

Rööpühendus

No comments:

Post a Comment