Pages

Thursday, January 29, 2015

TeaduslahingTeaduslahing on võistlus koolinoortele, mis toob õpilased põnevasse loodus- ja täppisteaduste maailma.

Igapäevaelus ette tulevatele probleemidele ja teaduslikele küsimustele pannakse käed külge ning leitakse läbi katsetamise ja meeskonnatöö lahendus. Osalema oodati 7. – 9. klasside kolmeliikmelisi võistkondi.

29. jaanuaril toimus Teaduslahingu Võrumaa eelvoor. Meie koolist osales võistkond "Usinad päikesejänkud planeedilt Maa" koosseisus Kristin Liksman, Tõnis Urbanik ja Karl Kons. Võistkond tänab õpetaja Ülle Anieri viimaste heade soovituste eest.  Samuti täname raamatukogu töötajat Piret Tanieli, kes juhatas meid ajakirjade ja raamatute maailma.

Burromeetrit ehitasime
lõiketeooriat kuuldes mõtlikult kehitasime
kaardilt vahemaad leidsime
hobuse luustiku uurisime
vett ja liiva hoolsalt eraldasime.

Iga võistkond lahendas viis elulist  ja huvitavat ülesannet, mis eeldasid teadmisi loodusteadustest ja matemaatikast. Kasuks tulid teadmised ka teistest õppeainetest.  Õpilastele meeldis üritus ning soovitavad erinevatest huvitavatest võimalustest kinni haarata. 
Pildigalerii
    
                          

No comments:

Post a Comment