Pages

Monday, October 7, 2013

Loodusainete nädal

Loodusainete nädala   avasime üritusega I kooliastmele. Füüsikaõpetaja viis läbi erinevaid katseid teemal "Värviline keemia". Käesoleva õppeaastal oli loodusainete nädala võtmesõna värvid. 
Värviline keemia pildigalerii 


Nuuskpiirituse lõhn

Kirjanduses tunnis õpilased kirjutasid luuletusi loodusest värvide teemal. Põnevamaid luuletusi eksponeeriti II korrusel.

Luuletusemaailma pildigalerii

 

Luuletused

 

2. oktoobril toimusid üritused. mis olid suunatud teadmiste omandamisele ja rakendamisele.Toimus traditsioonile meeli köitev sügisnäitus, mille teemaks olid "Värvid loodusest". Õpilased ja kooskolleegid olid toonud erinevat värvi loodusande ja -lilli. Siinkohal suured tänud aktiivsetele loodussõpradele.

Pildigalerii sügisnäitus

Sügisnäitus "Värvid"

 

Lõbus tegelane


Õpilased said oma teadmisi rakendada erinevates mängudes.  I ja II kooliaste osalesid " Loodusfoto tundmise" üritusel. Igast klassist osales üks neljaliikmeline võistkond. 

Loodusfoto tundmine pildigalerii

 


I kooliaste


II kooliaste

Tulemused:

I kooliaste I koht III kl

 II kooliaste I koht 6.b

III kooliastme ja gümnaasiumiõpilased ragistasid ajusid " Loodusliku kuldvillaku" võistluses.

Loodusliku kuldvillaku pildigalerii

 
III kooliaste 7. -9. kl

Gümnaasium
Tulemused: 

III kooliaste I koht 9.b

Gümnaasium I koht 12.b


8. oktoobril toimus esimene bioloogia õpikoda. Osalesid Antsla Gümnaasiumi ja Parksepa Keskkooli õpilased. Taimede õpikoda oli põgus külastus taimede maailma ning tutvustas taimede olemust ja suhet inimesega. Uurisime nii taimede traditsioonilist kui ka eriskummalist ehitust ja kuidas taimede unikaalseid omadusi inimene enda kasuks on rakendanud. Heitsime pilgu fotosünteesile ja eksperimenteerime taimedega. Vaatasime taimede rolli inimese toidulaual ja seda, kuidas inimene on taimi vastavalt vajadustele muutnud.Video
 Antsla Gümnaasiumi rebastepäeva video
Antsla Gümnaasiumi õpetajad osalesid Võrumaa õpetajate medoodikapäeval
Metoodikapäeval esinesid  töökogemuslike ettekannetega Võru  maakonna  õpetajad. Tänavuaastase metoodikapäeva üldteema oli arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus. Suurema tähelepanu oli  seekord saanud karjääriplaneerimine ja õppe lõimimine, samuti koostöö ja kaasaegsed õpikeskkonnad.

Õpetajad Anu Silm ja Tiiu Laane tutvustamas  I maailmasõda teemat
Pildigalerii ettekannetest, kus ise oli kuulaja rollis.
 


Kõigile parimat töötahet ja ilusat sügist!!!

Saturday, October 5, 2013

Linnamäng- Comeniuse projekt

Antsla Gümnaasium osaleb kaks aastat (2012-2014) kestvas Comeniuse projektis, mille teemaks on "Tervislike eluviiside tähtsus teismeliste seas erinevates Euroopa riikides". Koostööpartneriteks on kümme kooli üheksast Euroopa riigist: Saksamaa, Eesti, Poola, Hispaania, Itaalia, Ungari, Leedu, Türgi ja Rumeenia, kes on esindatud kahe kooliga. Esimene kohtumine toimus eelmise aasta novembris Saksamaal Viersenis. 19.-23. veebruaril külastasid 22 õpetajat ja 23 õpilast kaheksast välisriigist meie kodulinna. Projekt näeb ette, et õpilased majutatakse peredesse. Tänu tänapäeva tehnilistele võimalustele ja eelkõige sotsiaalmeediale olid võõrustajad oma külalistega juba varem suhelnud ning saabujaid tervitati kui vanu tuttavaid.
Projekti põhieesmärgiks on tervislike eluviiside edendamine teismeliste seas, kuid sellega kaasneb ka erinevate kultuuride, keelte ja koolisüsteemide tundmaõppimine. Kolm päeva Antslas möödusid ühiste tegevuste tähe all ning emotsioone ning teadmisi koguti kuhjaga.
Orienteerumismäng Antsla linnas, sportmängud kooli võimlas ning talisportimine Otepääl innustasid õpilasi liikuma. Külalistele pakuti meie igapäevast ja väga tervislikku koolilõunat - tava, mida paljudes Euroopa riikides ei järgita.
Igaks projektikohtumiseks teevad õpilased kodutöö ja esitlevad seda. Antslas räägiti ilmast ja talispordi tegemise võimalustest oma koduriigis. Ilm oligi selle kohtumise üks kuumemaid teemasid, sest mitme riigi esindajad pidid Eesti veebruarikuise ilma jaoks tavapärasest erinevaid riideid varuma. Saime teada, et kuigi lund ja talispordi tegemise võimalusi leidub mingil määral igas partnerriigis, pole talv kusagil nii külm, pikk ja lumerohke. Paljud õpilased polnud lund varem näinudki. Tuubitamine oli kõigi külaliste jaoks esmakordne kogemus ning tekitas palju elevust. Hispaania sõbrad panid esimest korda alla murdmaasuusad. Otepää lumised künkad, päikeseline talveilm ja ühised tegevused lõid positiivse meeleolu ning nii mõnigi lubas Eestisse just talvel veel tagasi tulla.
Ka Eesti Vabariigi aastapäevaaktus kujunes külaliste jaoks elamuseks. Neid paelusid meie rahvariided, väikesed kodutütred ja noorkotkad ning trummitüdrukud oma kaunites kostüümides. Saksa õpetaja Katrini sõnul oli aktus hästi korraldatud ning näitas, et eestlased hoolivad väga oma kodumaast. Teine Saksa kooli õpetaja Heinrich tuli aktusele juba ettevalmistunult, olles tutvunud Eesti Vabariigi ajalooga ja aastapäeva tähistamise traditsioonidega.
Keeleõpe kulges intensiivselt kogu projektikohtumise jooksul. Kuigi töökeeleks oli inglise keel, muutus see tihti pigem vahendajaks kahe emakeele vahel. Õpetajad omandasid eestikeelseid sõnu ja väljendeid nii eesti keele tunnis, kui suhtlusringis. Eriti aktiivsete keeleomandajatena paistsid silma Saksa õpetaja Katrin ja Poola õpetaja Marzena, kes Eesti õpetajate abiga lausa omavahel eesti keeles vestelda püüdsid. Kõik õpetajad said selgeks "Elagu Eesti!", mida pärast pidulikku aktust eesti kolleegidele elavalt demonstreeriti. Mitmed meie õpilased oskavad nüüd tervitada üheksas erinevas keeles ning jagavad heameelega oma teadmisi teistelegi. Külalisõpilased osalesid lisaks koolitundidele oma võõrustajate vaba aja tegevustes, sealhulgas külastati Võru ja Tartut, orkestriproove ja kontserte, mis andsid elamusi võõrustajate igapäevaelust.
Reede õhtul koguneti aga Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusesse viimaseks koosviibimiseks. Jagati muljeid Eestis viibitud päevadest, vaadati tantsuselts "Pärliine" etteasteid ning Playback show'd. Õhtu kulminatsiooniks oli disko, mille käigus kinnitati olemasolevaid ja sõlmiti uusi sõprussidemeid. Emotsioone peoõhtust väljendasid kõik õpilased ülivõrdes.
Projektikohtumine läks igati korda, tagasiside oli väga positiivne. Ees ootab reis Ungarisse, kus teemaks on ujumine. Ootame järjekordset kohtumist põnevusega. 

Merle Paat

Õppeaastad 2011/2012 ja 2012/2013

Kogu õppeaasta jooksul toimus loodusalal rida erinevaid üritusi. Peamised üritused olid seotud koolis toimuva õppetööga.
Õppeaastal 2011/2012 toimusid meie koolis füüsika-ja keemiaõpikojad.
Õppeaasta algas traditsioonilise loodusainete nädalaga.
Artikkel tegevustest


Keemia õpikoda teemal "Gaasigromotgraafia"

I ja II keemiaõpikoda Antsla Gümnaasiumis


Keemia õpikoda teemal "Destilleerimine"

Keemia V õpikoda

Füüsika õpikoda

  Viimane keemia õpikoda Antsla Gümnaasiumis - lõpetus

 

Antsla Gümnaasiumi osalemine saates "Loodusetark"

Esimene  saade ( pääs 12 hulka)

  Koolielu tutvustav  video saate jaoks

Loodusõpetus tund teemal "Molekul"

Pildigalerii

  9. klassi füüsika magnetism


8. klassi füüsika töö tegemine 2011

Autor: Kadri Vijard, 2011. kevad


11 klass Optika

8 klass Liikumine


Õppeaasta 2012/2013

Teadusaasta raames valmis video " Teadlane läbi õpilaste silmade"
Igal õppeaastal toimuvad meie koolis õpetajate poolt korraldatud lahtised tunnid, kus osaleda võivad ka külalised.
Lahtine tund bioloogias teemal " Dgitaalsed andmekogujad bioloogia tunnis"

Keemia lahtine tund "Jõuluehete valmistamine"
Jõulumaa 2012 

Antsla Gümnaasiumi õpetajate õppematerjalide tutvustamine 2012
Comeniuse projekti tutvustus


Ajaloo, keemia, füüsika ja kirjanduse lõiming teemal "I maailmasõda"Üks huvitav loodusõpetuse tund teemal "Jõud".
9. b klassi tund teemal "Vooluring"