Pages

Tuesday, April 29, 2014

Eesti keele riigieksam

Linnuviktoriin

LinnuviktoriinViktoriin toimub 30. aprillil 2014 kell 10.00-12.00 Tartus Vanemuise 46 ringauditooriumis. Viktoriinil esitame küsimusi Eesti lindude kohta. Vastata tuleb nii kirjanduse põhjal koostatud küsimustele kui ka ära tunda linnuliike välimuse, laulu ja häälitsuste järgi. Parimatele noortele linnutundjatele on auhinnad.

Enne viktoriini soovitame osalejatel lugeda kirjandust, kuulata linnuhääli ja uurida temaatilisi veebilehti. Soovitatava kirjanduse ja veebimaterjalide loetelu leiate faili ikoon siit

Meie koolist osalesid Tõnis urbanik, Kelli Aia ja Tuule Müürsepp.

Uurimistööde kaitsmine

Täna toimus 11. klassil uurimistööde kaitsmine. Saadud hinne läheb 12. klassi lõputunnistusele. Uurimistöö tegemine on üks tingumus, et õpilane saaks  gümnaasiumi lõpetatud.
Erinevate muusikastiilidega tutvume
õpilaste eelistusi teadvustame,
saadud tulemusi õppetöös kasutame
ning õpilaste huvi  äratame

Tehnikaspordiga tegeleme
uutest etteopanekutest kõneleme.
Noori tehnikahuvilisi koondame
uusi tippe neist loodame.
Mis ühendab sportlike noori,
aktiivsed moodustvad võistlejate koori. 
Erinevaid tulemusi palju,
parimad neist asuvad püüdmiseks kõrgel kaljul.

Tähtis elukogemuste talletamine,
teistega kogemuste jagamine.
Erinevatest elulugudest teadmisi saame
teistele põlvedele kirjeid jätame.

Suitsetamine on negatiivne pahe
tervisele pole see üldse lahe.
Alati ei tohi hinnata in olemist,
see võib põhjustada tervise põlemist.


Koolipere sõnavara sõnadest rikkalik, 
uute nimede ja täheduste saamine tähenduslik.
Igal sõnal on tohutu jõud
uuteks sõnadeks antakse omavahel nõu.
Pärimusi sõnaluiselt ja pildiliselt talletaksse,
oma teadmistesse need talletakse.
Hirmud põhjustavad ebakindlust
nende eest ei kaitse üksi kindlus.
Hirmudest ülesaamine käis koostöös
edasi liikumine toimub juba ühises vöös.

Ajal oluline roll
tühja ei soovi kulutada koll
Tegevuste kestvust ei osata hinnata,
arvutide maailma lastakse end vinnata.
Aja planeerimsieks vaja oskusi,
vältimaks viimase minuti lõpetamisi.

 .
Õpilased külastavad raamukogu harva,
kuigi lugemine pole alati vastukarva.
Lugejad ootavad lugemiseks diivanit, 
tegevuseks põnevat mängu....
Kooli ees rataste meri
treeringute tulemusena rikastub hapnikuga veri.
Rattas dislat ja bensu ei vaja
tarvis on suurt energia maja.Iga kogumusest saame tarkuse
mille võtame kaasa kui nakkuse.
Neid teistega jagame
 järgmistele põlevedele teadmised tagame.


Kirik kui keskus läbi aegade
läbi suurte vaevade
on suutnud säilitada oma rolli kogukonnas
vaiksel sammul, kuid suurel rammul.
Koht, kuhu enamus meist kordki aastas satub
jõulude ajal rahva summast kattub. Nõukaaegne hea elu
tähendas talongide melu.
Tööd oli küll kõigile,
kuid vahendeid jagus vaid teatud ringile.


Keelte oskus oluline
nende kasutus välismaal põhiline.
Kõige paremini arendab praktika,
õppimiseks tuleb leida õige taktika.


Piim tervisele hea,
kuid oma laktoositalumust teadma peab.
Teadmatusest võib saada sõbraks WC-ga
kõhuvaevused tulevad siis suure reega.
Kasvavale organismile piim hea,
seda iga juntsu teadma peab..

Läbi sajandite keskusteks olnud mõis
alles on jäänud nende kultuuriline õis.
Erinevate hoonete ajalugu
väärtustab eelnevate põlvede sugu.


Keskkonna hävinemist tuleb päästa
selleks tuleb ümbritsevat säästa.
Õpime hoogsalt prügi sorteerima
ja paremat ümbruskonda garanteerima. 
Kui esineb valu,
kellelt abi palud
kui puudub tabla
siis ravimtaim ei pabla.
Taimeke ikka aitab
ja valuke enam pead ei paita.


Hei, lähme mängime võrku
keegi osalejatest tagasi ei põrku.
Vaja palli ja ruumi
ning suurt osalejate buumi.


Iga musikaalne noor,
teab kus asub muusikakool.
Meelde jäävad harjutatud tunnid
keegi nende valikut ei sunni...Mis on magusam kui uni?
Ärkvel olekust keegi aastaringselt ei soni.
Uni kui puhkuse allikas...
seda teab isegi milli-mallikas. 
Sunday, April 27, 2014

Wednesday, April 16, 2014

MetsaviktoriinAlates tänasest, 1. aprillist ootab RMK kõiki kooliõpilasi osalema interaktiivses Metsaviktoriinis. Ühtlasi stardivad RMK looduskeskustes üle Eesti kevadised tasuta loodusõppeprogrammid. Nii virtuaalsest kui ka metsas toimuvast loodusõppest osa saamiseks tuleb klassidel end registreerida RMK lehel www.loodusegakoos.ee.
Kolmeteistkümnendat korda toimuva Metsaviktoriini küsimused on RMK Oandu looduskeskuse juhi Tiina Neljandiku sõnul metsandusest ja looduskaitsest. “Õpitakse tundma ka aasta puud, aasta lindu, orhideed ning vanarahva metsatarkusi ning piltidelt peab ära tundma näiteks putuktoidulisi taimi või metsatöid,” kirjeldas Neljandik.

Metsaviktoriinist võetakse osa klasside kaupa ning küsimused on koostatud kahes raskusastmes: 1.-4. klassile veidi lihtsamad ja 5.-12. klassile enam infootsingut ja nuputamist nõudvad. Iga õpilane saab vastamiseks oma koodi, ent viktoriini abil saab õpetaja näiteks ka grupitööd harjutada või vastusevariantide üle klassis ühiselt arutleda. Juba kolmandat aastat on avatud viktoriini venekeelne keskkond, et aidata kodumaa loodust paremini tundma õppida ka vene koolidel.
RMK Metsaviktoriin ootab osalejaid 1. aprillist 23. aprillini. Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis ning tehakse teatavaks metsanädalal. Parimatele õpilastele ja nende juhendajatele on välja pandud auhinnad ning kõik vähemalt 75% võimalikust punktisummast teeninud saavad Metsaviktoriini meene. Eelmisel aastal võttis Metsaviktoriinist osa ligi 9000 õpilast 205 koolist. Kõik õpetajad on teretulnud viktoriiniküsimustega tutvuma ja oma klassi kirja panema aadressil: www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin.
Looduskeskuste pakutavate kevadiste õppeprogrammide vastu on koolidel alati suur huvi olnud, seega tuleks klassidel valida välja meelepärane programm sobivast looduskeskusest ja end kiiresti kirja panna siin: www.loodusegakoos.ee/metsakool.
RMK tegemistega tasub end kursis hoida ka RMK Facebooki lehel.
RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim ning alates 2014. aastast ka Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Mudelmäng Euroopa Parlament

MEP ehk Mudel Euroopa Parlament on Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng 15-19 aastastele noortele, mida korraldatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.
Meie koolis toimus üritus 15. aprillill kell 12.00 -14.00

Friday, April 11, 2014

Lihtmehhanismid


Lihtmehhanism on seade, mis annab võitu töös. Igapäevaelust tunneme erinevaid lihtmemehhanisme.
Kang -  jäik keha, mis saab pöörelda liikumatul alusel. Jõu õlg on lühim kaugus rakendatud jõu ja toetuspunkti vahel.


Plokk - lihtmehhanism, mis kergendab koormuste tõstmist. Kangi kasutamiseks on vajalik suur ruum, kuid sama põhimõtte järgi töötavat plokki saame rakendada väikesel pinnal. On kasutusel liikuvad ja liikumatud plokid.
Liikumatu plokk    

Liikuv plokk 
Pööral, väntvõllil ja kangil on sama tööpõhimõte. Pööra ja väntvõlli kasutatakse analoogselt kangi põhimõttel koormuste ülestõstmiseks. 
Pöör

 Polüspast -liitplokk on liikuvate ja liikumatute plokkide süsteem, mille abil vähendatakse tõstmiseks vajalikku tõmbejõudu. 
Kaldpind - kaldu asetatud pind, mida kasutatakse koormise tõstmiseks
Hammasratasülekanne - võidetakse jõus niimitu korda kui mitu korda on suurema
hammasratta hammaste arv suurem väiksema hammasratta hammaste
arvust. Ülekandearv–haakuvate hammasrattaste hammaste arvu suhe


Keemiavikotriin

8. aprillil osalesid meie koolist kaks võistkonna keemiaviktoriini teises voorus. Viktoriin oli veebipõhine.
Käesoleval aastal toimub keemiaviktoriin juba 35. korda. Keemiaviktoriinil kaks eelvooru. Esimene eelvoor on kirjalik, kus võistkonnad peavad saatma oma vastused küsimustele elektrooniliselt ning teine eelvoor toimub internetipõhiselt, kus osalejad peavad täitma testi etteantud aja jooksul. Mõlema eelvooru tulemuste põhjal kutsutakse lõppvõistlusele 15 paremat võistkonda kummastki vanuseastmest. Lõppvoorus arvestatakse eelvoorude tulemusi.
Osaleda võivad kõikide põhikoolide ja gümnaasiumide kolmeliikmelised võistkonnad. Viktoriini eelvooru ja lõppvõistluse küsimused puudutavad keemia olulisemaid valdkondi: ainete omadused, nende levik looduses ja kasutamine igapäevaelus ning tööstuses, tervisele ohtlikud ained, laboratoorse töö tehnika, orgaaniliste ühendite struktuur ja ka keemia ajalugu.
Kuna viktoriin toimub tänavu juba 35. korda, on traditsiooniliselt küsimusi elemendist nr 35, s.o broom ja selle ühendeist. Kuna ka tänavu on sponsoriks Eesti AGA, on küsimusi kindlasti ka gaaside omadustest ning kasutamisest.

Tuesday, April 8, 2014

Tom Titsi teaduskeskusekülastus

Käisime 27.-29.  märtsil Rootsi kruiisil. Reisile saime täna energiasäästunädala konkurssi võidule. Reisiseltskonna moodustasid Antsla Gümnaasiumi, Võsu Kooli ja Konguta Koolis õpilased koos saatjatega.
Hommik algas väsitavate bussi sõitudega  Antsla-Võru, Võru- Tartu ja Tartu- Tallinn. Väljasõit oli hommikul kell 11.00 kooli eest. Tallinnas väljusime bussist Tallinna lennujaamas. Rootsi läksime Baltic Queen-iga. Laev väljus kell 18.00 D-terminalist. Laeva saabudes tehti meist pilti. Meie kajuti nr oli 5530 ja see asus 5 korrusel. Õhtu oli lõbus ning kestis hommikuni. Interneti levi oli halb ja see õhtu meist keegi internetti ei saanud.
Järgmisel hommikul rootsi ajajärgi (`+1h Tallinna ajast)kell 11.00 väljusime laevast. Seal otsisime KIK-i bussi millega sõita Tom Titsi teaduskeskusesse. Sõit kestis umbes 30 minutit. Kohale saabudes nägime suurt vana maja milles asuski Tom Titsi keskus. Seal olime 3 tundi. Lõunaks saime pannkooke vahukoore ja moosiga. Keskuses oli väga palju vaatamist ja järeleproovimist. Kõige enam meeldisid meile torust alla laskmine ja vee temaatikaga ruum. Ausaltöeldes meeldis meile seal väga. Soovitame teistelgi seda külastada. Järgnevalt suundusime vanalinna kus  oli meil oli vabaaega umbes 1h. Stockholmi vanalinn oli põnev ning tekitas soovi tagasi tulla.
Õhtul alustasime sõitu kodumaa poole. Tallinna jõudes oli suur koduigatsus. Kiire tegutsemine tagas meile rahuliku ja õnneliku koju jõudmise. Üritusel osalenud tänavad Antsla Gümnaasiumi ja lapsevanemaid, kes toetasid meie ponnistusi
Video külastusest


Autorid:
Kristin Liksman
Merili Hellamaa
Tõnis Urbanik

Monday, April 7, 2014

Lahtine tund muusika ja tööõpetus

Tund ol kahe osaline. Esimeses osas  muusikaõpetaja tutvustas esivanemate pille. Koos lauldi regillaulu. Õpetaja  Talvo Kont tutvustas roopilli  valmistamist. Teisel tunnil tööõpetuse   klassis valmistasid õpilased ise endale  roopilli. Oli emotsionaalne ning huvitav tund nii  külalistele kui õpilastele.
Teema selgitused ja juhisedKuidasvalmistada roopilli?


Video regilaulmisest

Wednesday, April 2, 2014

Lahtine tund "Teadmusühiskond"

Teadmusühiskond infost lekib
uusi teadmisi juurde tekib.
Teadus areneb känguru hüppel
inimeste ajud info kogumise küttel.

Infot tuleb oskuslikult jagada
mitte mõttetult seda pragada.
Leida üles selge killuke
teadmusühiskond pole tilluke.

2. aprillil toimus lahtine tund 12. b klassile teemal "Teadmusühiskond". Tund oli kaheosaline. Esimeses osas loodusainete poole keemiaõpetaja andis ülevaate nanoosakestest. Järgnes rühmatöö artiklite põhjal, kus arutleti nanosakeste kasutuse, leidumise ja mõju üle. Esimese poole tunnist lõpetas füüsikaõpetaja, kellega koostöös uurisime tudengisateliidi EStcube 1 missiooni eesmärke ja tähtsust teadusmaailmas.

Tunni teises pooles analüüsiti oskuslikult aktuaalse info edasiandmist ja kajastamist. Õpetaja Anu Silm pani õpilasi mõtlema ja arutlema kuulutuste sisu üle. Õpetaja Katrin Kooli eestvedamisel selgitati kogumist ja esitamist kodukohast maailmani õpilaste kodutööde näitel.

Õpilaste ja külaliste tagasiside oli positiivne, mis andis õpetajatele tõuke juba uue idee jaoks,

Täname kõiki tunnis osalenud õpilasi ja kaaskolleege.

Ootamas põnevusega...

Rühmatöö teemal "Nanoosakesed"
Kes otsib, see leiab!


Kumb kuulutus on parem?

Ettevõtlus Antslas

Ja kulus veel kolmas tundki...