Pages

Friday, April 11, 2014

Keemiavikotriin

8. aprillil osalesid meie koolist kaks võistkonna keemiaviktoriini teises voorus. Viktoriin oli veebipõhine.
Käesoleval aastal toimub keemiaviktoriin juba 35. korda. Keemiaviktoriinil kaks eelvooru. Esimene eelvoor on kirjalik, kus võistkonnad peavad saatma oma vastused küsimustele elektrooniliselt ning teine eelvoor toimub internetipõhiselt, kus osalejad peavad täitma testi etteantud aja jooksul. Mõlema eelvooru tulemuste põhjal kutsutakse lõppvõistlusele 15 paremat võistkonda kummastki vanuseastmest. Lõppvoorus arvestatakse eelvoorude tulemusi.
Osaleda võivad kõikide põhikoolide ja gümnaasiumide kolmeliikmelised võistkonnad. Viktoriini eelvooru ja lõppvõistluse küsimused puudutavad keemia olulisemaid valdkondi: ainete omadused, nende levik looduses ja kasutamine igapäevaelus ning tööstuses, tervisele ohtlikud ained, laboratoorse töö tehnika, orgaaniliste ühendite struktuur ja ka keemia ajalugu.
Kuna viktoriin toimub tänavu juba 35. korda, on traditsiooniliselt küsimusi elemendist nr 35, s.o broom ja selle ühendeist. Kuna ka tänavu on sponsoriks Eesti AGA, on küsimusi kindlasti ka gaaside omadustest ning kasutamisest.

No comments:

Post a Comment