Pages

Tuesday, April 26, 2016

Google drive kasutus

Koolituselt tarkust saame
digimaailmas tantsu lööme
kõvaketas teadmisi talletab
mõte päeva lõpu suunas kallutab.Thursday, April 21, 2016

Väikeste professorite päev loodusainetes

21. aprill kogunes grupp väikseid professoreid keemia klassi. Algas proovile panek loodusainetes. Esimesel tunnil 8.b klassi õpilase Germo Metsa eestvedamisel õpilased sooritasid praktilisi tegevusi. Praktikum algas statiivi kokku panemisega erinevatest osadest. Nii mõnigi tulevikutalent rakendas suurt jõudu käpa kinni keeramisel, mille tulemusena sai uurida klaasikildude erinevaid kujusid. Järgmise ülesandena pandi proovile professorite loogika  ja käeline oskus. Uhmris olev kriit tuli nuia abil uhmerda võimalikult peeneks.  Põnevust pakkus tärklise lahustamine vees. Joodi lisamine tekitas kolvis ilusa sinaka värvuse. Õpilased võrdlesid joodi lahuse värvust tärklises ja tavalise paberi peal. Uurimuse tulemusena sai kõigile selgeks,et joodi abil saab määrata tärklise sisaldust aines.
Teise tunni ajal pandi talentide teadmised proovile reaalses võistluses. Tutvus Kahoot keskkonnaga kulges sõbralikult. Küsimused olid professorite hinnangul parajad pähklid. Nii mõnigi õpilane sai endale juurde uusi teadmisi.
Parimad professorid  loodusainetes on:
1. a Henri Jõela
1.b Uko Hommik
2. kl  Birgit Palm
3.a Kaisa Ruven
3.b  Kristiina Puija

Wednesday, April 20, 2016

Rakett 4 III hooaeg


19. aprillil toimus "Rakett 4" III üritus. Iga meeskond oli ette valmistanud põneva katse, mida usinasti teistele demonstreeriti. Katsete ettevalmistamiseks kasutasid õpilased leitud  infot internetist, ajakirjadest ja raamatutest. Raamatukoguhoidja Piret Tanieli abiga leidsid õpilased väga põnevaid eksperimente. Esinemiste  käigus nägime päikeseloojangut, mullitavat lampi, vulkaani, tossu, pipra põgenemist, isevalmistatud elektromagnetit, viltpliiatsite värvide lahutumist erinevateks värvusteks ja purunematut õhupalli. Teine ülesanne eeldas head lugemisoskust. Osalejad hakkasid hoolega kõiki punkte täitma, kuid tegelikult pidi alguses kõik hoolega läbi lugema. Tegelikkuses tuli täita ainult kahte esimest punkti. Kolmanda ülesandena tuli õli eraldada veest kasutades selleks etteantud katsevahendeid.   Kuidas MEIL see õnnestus, vaadake aadressilt:

Suured tänud:
4. klasside õpilastele - kes õhinal tegutsesid...
õpilaste vanematele - kes toetasid laste tegemisi
õpetaja Mariettale - kes alati oli olemas, kui lapsed abi vajasid
õp Piretile - kes aitas raamatukogust katseid leida ja oli meie žüriis kõikidel III üritusel.
Tänud kõikidele, kes aitasid kaasa põneva projekti õnnestumisele.
Kokkuvõte ja parimate katsete tegemine toimub 26.04.16 alates kella 17.00 AG aulas, siis kui toimub 4. klasside laste ja lastevanemate koosviibimineTuesday, April 19, 2016

Uus hõbe

Meie kooli õpilased osalesid  Gustav Adolfi Gümnaasiumi poolt Hardi Tiiduse mälestuseks korraldatud üleriigilisel gümnaasiumide vahelisel mälumängul "Uus hõbe". Edukalt osalesid
Rador Undrus, Rando Viimne ja Greta Puija.
 Õpilasi juhendas  õpetaja Eve Kubi.


Sunday, April 17, 2016

Veebipõhine veeviktoriin

Keskkonnaameti poolt korraldatud veebipõhisel viktoriinil said oma veealased teadmised proovile panna 7.-9. klassi õpilased 7-liikmeliste võistkondadega. Viktoriinist võttis osa kokku 323 võistkonda 107 koolist. Meie kooli 7.-9.klassi võistkond saavutas 8.-11.koha Laura Lääts, Kadi Aripman, Hanna Hillak, Markus Meier, Kertu Niit, Karl Joosep Põldsepp, Reelika Turnas. Täname õpetaja Maire Puhmast.

Ühinemisreaktsioonid joodiga

Ühinemisreaktsioonon  keemililne reaktsioon, kus kahe või enama aine reageerimisel tekib uus aine. Ühinemisreaktsiooni käigus tekivad uued keemilised sidemed, mille tulemusena energia eraldub. Seda näeme soojus- ja valgusefektina.
Antud katses uurisime tahke joodi reageerimist metalliga. Tsingi ja joodi omavahelise reaktsiooni tulemusena nägime sublimatsiooni. Tahke jood aurustus protsessi käigus. Selle katse käivitamiseks piisab väikese koguse vee lisamisest. Vesi on katalüsaatoriks, mis kiirendab reaktsiooni toimumist.Friday, April 15, 2016

Riia

15. aprillil osalesid Antsla Gümnaasiumi õpilased ekskursioonil  Lätis. Esimeseks sihtpunktiks oli meil Riia vanalinn. Busiijuht Valdur Roots oli meil suurepärane giid, kes oskas nalja teha,  rääkida põnevaid legende ning tutvustas meile Riia ajaloolist linna. Huvitav oli teada saada, naaberriigi pealinnas elab 900 000 inimest.

Vanalinna iidset aura nautisime Riia  kitsastel tänavatel. Nägime  unikaalseid elamukomplekse ja sakraalehitisei– Riia Toomkirik, mille ehitamine algas 13. sajandil, gooti stiilis Püha Peetri kirik, Püha Jakobi katedraal, kus asub Rooma Katoliku Kiriku kardinali iste, Püha Jüri kirik, maaliline vanalinna sünagoog, mida kutsutakse Valge Kivi lossiks, Pühavaimu klooster, Danenšterni maja, elamukompleks Kolm Venda, Riia kindlus jne. Teadmiseks, et keskajal oli Riia võimas sadam ja kuulus Hansaliitu, mis ühendas Balti regiooni ja Põhja-Saksamaa kaupmehi. Hansa ajastut meenutab ajalooline Suur ja Väike Gild, samuti renoveeritud Mustpeade maja. Need ehitised ehitasid omal ajal kasvavas linnas käsitööliste ja kunstnike gildid.


Õpilaste üllatuseks tegime  vahepeatuse Siguldas, kus tutvusime rippraudteega. Kogu grupp läbis 1200 meetrise vahemaa seitsme minutiga. Vagunis uurisime liikumist kui nähtust ning kirjeldasime oma liikumise trajektoori. Arvutuste tulemusena saime keskmiseks kiiruseks ligikaudu  kolm meetrit sekundis( 3 m/s)

Sigulda rippraudtee pakkus meile  43 m kõrgusel sõitu üle Koiva jõe ürgoru Siguldast Krimuldasse vaadetega Turaida lossile, Krimulda mõisale, Sigulda bobisõidurajale ning mitme kilomeetri kaugusel avanevale lummavale maastikule. Sigulda rippraudtee rajati samal aastal kui inimene esimest korda kuul käis.

Päevast ülejäänud energia kulutasime Livu veepargis. Tegemist on m 2003. aasta lõpus avatud Jurmalas oleva  Baltikumi suurima, uusim aja modernseima veepargiga. 11 000 tuhandel ruutmeetril on lõõgastuseks seitse liutoru, tehisjõgi, Kariibimere lainebassein, erinevad basseinid, saunad, mullivannid, ala väiksematele lastele.


Tuesday, April 12, 2016

Infotehnoloogia ja koostöö

12. aprillil vallutasid õpetajad arvutiklassi. Kõigil osalejatel oli suur soov saada uusi teadmisi ja oskusi Ene Moppeli juhendamisel.
Koolituse käigus õppisime kasutama Padleti keskkonda, kus saab ühistööna mõtteid kirja panna. Avastasime Koolielu portaali võimalusi ning tutvusime Google erinevate otsingu võimalustega. Põnev oli Symbaloo keskkond, kus sai kasulikest linkidest endale kogumiku teha. Ühiste koostööna üksteist aidates ning kogemusi vahetades ning juhendajalt häid soovitusi saades möödus aeg kiiresti.


Väikeste professorite päev loodusainetes


Saturday, April 9, 2016

Tervisenädal koolis

Tervisenädala raames toimusid loodusõpetuse, füüsika ja keemia tunnid õuesõppena. Kuna koolis hetkel meil tõmbekapp puudub, siis tegime huvitavamaid katseid õues. 
Loodusõpetuse tunnis seitsmendikud mõõtsid erinevate kehade laiusi ja pikkusi.  Füüsika tunnis õpilased kirjeldasid ümbritsevat loodust läbi nähtuste, füüsikaliste suuruste ja valemite. 
Liikumise füüsika
Tunni eesmärgid:
1) uurida palli liikumist korvapalli mängus
2) hinnata palli liikumise kiirust
3) kirjeldada palli mängus esinevaid füüsikalisi nähtusi läbi füüsika mõistete. 
10. klassi füüsika tunnis uurisime, millise kujuga on palli trajektoor. Arutlesime selle üle, kuidas saaksime määrata palli ruumala. Kaalusime ära palli ning määrasime palli rõhu maapinnale.