Pages

Saturday, April 9, 2016

Tervisenädal koolis

Tervisenädala raames toimusid loodusõpetuse, füüsika ja keemia tunnid õuesõppena. Kuna koolis hetkel meil tõmbekapp puudub, siis tegime huvitavamaid katseid õues. 
Loodusõpetuse tunnis seitsmendikud mõõtsid erinevate kehade laiusi ja pikkusi.  Füüsika tunnis õpilased kirjeldasid ümbritsevat loodust läbi nähtuste, füüsikaliste suuruste ja valemite. 
Liikumise füüsika
Tunni eesmärgid:
1) uurida palli liikumist korvapalli mängus
2) hinnata palli liikumise kiirust
3) kirjeldada palli mängus esinevaid füüsikalisi nähtusi läbi füüsika mõistete. 
10. klassi füüsika tunnis uurisime, millise kujuga on palli trajektoor. Arutlesime selle üle, kuidas saaksime määrata palli ruumala. Kaalusime ära palli ning määrasime palli rõhu maapinnale. 
 
 

No comments:

Post a Comment