Pages

Thursday, April 21, 2016

Väikeste professorite päev loodusainetes

21. aprill kogunes grupp väikseid professoreid keemia klassi. Algas proovile panek loodusainetes. Esimesel tunnil 8.b klassi õpilase Germo Metsa eestvedamisel õpilased sooritasid praktilisi tegevusi. Praktikum algas statiivi kokku panemisega erinevatest osadest. Nii mõnigi tulevikutalent rakendas suurt jõudu käpa kinni keeramisel, mille tulemusena sai uurida klaasikildude erinevaid kujusid. Järgmise ülesandena pandi proovile professorite loogika  ja käeline oskus. Uhmris olev kriit tuli nuia abil uhmerda võimalikult peeneks.  Põnevust pakkus tärklise lahustamine vees. Joodi lisamine tekitas kolvis ilusa sinaka värvuse. Õpilased võrdlesid joodi lahuse värvust tärklises ja tavalise paberi peal. Uurimuse tulemusena sai kõigile selgeks,et joodi abil saab määrata tärklise sisaldust aines.
Teise tunni ajal pandi talentide teadmised proovile reaalses võistluses. Tutvus Kahoot keskkonnaga kulges sõbralikult. Küsimused olid professorite hinnangul parajad pähklid. Nii mõnigi õpilane sai endale juurde uusi teadmisi.
Parimad professorid  loodusainetes on:
1. a Henri Jõela
1.b Uko Hommik
2. kl  Birgit Palm
3.a Kaisa Ruven
3.b  Kristiina Puija

No comments:

Post a Comment