Pages

Thursday, February 12, 2015

Matemaatika olümpiaadi tulemusi

7. veebruaril osalesid meie kooli õpiilased maakondlikul matemaatika piirkonnavoorus. 7. klasside arvestuses jäi kooli parimana Karl Joosep Põldsepp jagama 8.-10. kohta. Tublilt esinesid veel Trine Tõniste, Tauno Kodu, Kertu Niit, Kert Kits ja Kaspar Aleks Kala. Gümnaasiumiõpilastest osales Liisa Anier. Õpilasi juhendas õpetaja Maris Hanimägi.

Matemaatikaolümpiaadi eesmärgid olid:
1) avastada matemaatikas andekaid õpilasi ja arendada nende võimeid;
2) anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi eakaaslastega;
3) äratada õpilastes sügavamat huvi matemaatika vastu ning innustada neid sihikindlalt omandama uusi teadmisi ja oskusi;
4) motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust;
5) selgitada välja Eesti võistkonnad rahvusvahelisteks olümpiaadideks.

Wednesday, February 11, 2015

Eesti keele olümpiaadi tulemusi

6. veebruaril  osalesid meie kooli õpilased eesti keele  piirkondlikul olümpiaadil.


2015. aasta emakeeleolümpiaad hõlmas kolm alateemat:
• Lause kui isikupära väljendus ilukirjanduses
• Toortõlkelised laused meie ümber
• Muutused ja eripärad juhendavate tekstide lausetes.
Esimene teema suunas  õpilasi tähele panema ilukirjanduses kasutatud lauseid, näiteks
seda, kas ühe ja sama kirjaniku laused on eri žanri tekstides sarnased või erinevad, kuidas
mõjutab teksti žanr lauseehitust, kas lause pikkust, mittetäielikkust vm tunnuseid
kasutatakse stiilivõttena või on need kirjaniku loomingukeele erijooned.
Teise teema eesmärk oli  suunata õpilasi märkama toortõlkelisi lauseid ja neid eri moodi
parandama: otsima suupärasemat ja omakeelset sõnavalikut, eesti keelele omaseid
lausekonstruktsioone jms. Tähtis on arendada oskust näha lauset kui mõtte terviklikku
kandjat.
Kolmanda teema mõte oli  juhtida õpilasi jälgima mitmesuguseid juhendavaid tekste, s.o
silte, kasutusjuhendeid, teateid jm asjalikke lühivorme ning arutlema nende muutumise üle  ajas ja ruumis.


7.- 8. klaaside arvestuses saavutas õpetaja Anu Silma juhendamisel Hanna Hillkak  66 võistleja seas  väga tubli 4. koha.  Õpilane Trine Tõniste õpetaja Iri Reile juhendamisel jäi jagama 10.-11. kohta. Tublilt osalesid veel Emma-Emile Saavel, Kertu Niit, Kaisa Tammemägi, Aisling Antsi.
9.-10. klasside arvestuses osalesid tublilt Mari Vijard, Mariann Puija, Helys Anette Piiritalo, Merve Linnaste,  ja Karmen Tumanov.

11.-12. klasside arvestuses osalesid tublilt Kedy Kangrumödri ja Greta Puija.
Õpilasi juhendasid õpetajad Iri Reile ja Anu Silm.

Inglise keele viktoriini tulemused

7. veebruaril osalesid meie kooli 6. klasside õpilased inglise keele maakondlikul viktoriinil. Kahekümne viie võistkonna seas  saavutas  team  Nutella X  koosseisus Kadi Aripman, Kevin Hass ja Maarja Liba väga tubli III koha. Viktoriinil osalesid veel Helily Nummert, Laura Lääts ja Daniel Kivi. Õpilasi juhendas õpetaja Monica Kõivisto. Õpetaja Krista Noore juhendamisel osalesid Thomas Egor Soe,Annika Õlijas ja Kevin Lindlaan. 

Wednesday, February 4, 2015

Muusikaline elektriskeem

Tänases füüsika tunnis 9.klassi õpilased tegid tööd Minilandi komplektidega. Rühmatööna katsetati helikopterit, ühendati omavahel erinevaid elektritarviteid ning kuulati muusikat erinevates variatsioonides.
 
 

Elektrivoolu toimete uurimine

Füüsikas elektrivoolu toime all mõistame vooluga kaasnevaid nähtusi. Nähtuse all mõistame muutust looduses. 9. klassis õpilased tutvuvad voolu soojuslikku toimega, keemilise toimega ja magnetilise toimega. Antud tunnis uurisime elektrivoolu keemilist  toimet. Täpsemalt saab lugeda siit  Katse käigus nägime, et vasksulfaadi lahusesse elektrivoolu juhtimise korral hakkas vask sadenema raudnaelale, mille tulemusena naelad muutusid punaseks. Samuti tõusis vee temperatuur 3-4 kraadi. Keemikutest abiõpetajad Ingar ja Kadri olid väga haed kaasjuhendajad.
Selgitused


Tutvumine molekulmudelitega

7. klasside õpilased tutvusid loodusõpetuse tunnis aine ehitusega mikrotasandil. Abivahenditena kasutasime erinevate ainete struktuuri modelleerimiseks molekulmudeleid.
Glükoosi molekuli alge


Ehitamine....

Õpetaja Kadri õpilaste kätetööd vaatlemas

Teoreetiline pagasEnergiat arvutamas

4. veebruaril olid 10. klassi füüsika  tunnis  õpetajate rollis noored tulevased haritlased Ingar ja Kadri. Tunni eesmärgiks oli uurida, kui palju energiat, me erinevatest toitutest saame.
Samuti uurime, millega peaks tegelema, et organismi kogutud energia ära põletada. Üllatav oli teada saada, kui palju energiat saab ühest kohukest või kartulivahvlitest. Saadud tulemused panid mõtlema nii õpetajaid kui õpilasi.Veel hapniku tootmas

Tänasestunnis 8. klassi õpilased õppisid molekulmassi arvutama. Pärast kiire kordamist järgnes tunnikontroll, mille tulemused andsid tagasisidet teema omandamise kohta. Tunni põhitemaks oli hapnik. Tunni eesmärgiks oli uurida hapniku saamisvõimalusi ning omadusi. Kaaliumpermaganaadi kuumutamise tulemusena saime hapniku, mille tõestasime hõõgu pirru või söe abil. Oli huvitav tund ning saime teada, et hapnikurikas keskkonnas on põlemine intensiivsem.

Valkude kalgendumise uurimine