Pages

Wednesday, February 4, 2015

Tutvumine molekulmudelitega

7. klasside õpilased tutvusid loodusõpetuse tunnis aine ehitusega mikrotasandil. Abivahenditena kasutasime erinevate ainete struktuuri modelleerimiseks molekulmudeleid.
Glükoosi molekuli alge


Ehitamine....

Õpetaja Kadri õpilaste kätetööd vaatlemas

Teoreetiline pagasNo comments:

Post a Comment