Pages

Wednesday, February 11, 2015

Eesti keele olümpiaadi tulemusi

6. veebruaril  osalesid meie kooli õpilased eesti keele  piirkondlikul olümpiaadil.






2015. aasta emakeeleolümpiaad hõlmas kolm alateemat:
• Lause kui isikupära väljendus ilukirjanduses
• Toortõlkelised laused meie ümber
• Muutused ja eripärad juhendavate tekstide lausetes.
Esimene teema suunas  õpilasi tähele panema ilukirjanduses kasutatud lauseid, näiteks
seda, kas ühe ja sama kirjaniku laused on eri žanri tekstides sarnased või erinevad, kuidas
mõjutab teksti žanr lauseehitust, kas lause pikkust, mittetäielikkust vm tunnuseid
kasutatakse stiilivõttena või on need kirjaniku loomingukeele erijooned.
Teise teema eesmärk oli  suunata õpilasi märkama toortõlkelisi lauseid ja neid eri moodi
parandama: otsima suupärasemat ja omakeelset sõnavalikut, eesti keelele omaseid
lausekonstruktsioone jms. Tähtis on arendada oskust näha lauset kui mõtte terviklikku
kandjat.
Kolmanda teema mõte oli  juhtida õpilasi jälgima mitmesuguseid juhendavaid tekste, s.o
silte, kasutusjuhendeid, teateid jm asjalikke lühivorme ning arutlema nende muutumise üle  ajas ja ruumis.


7.- 8. klaaside arvestuses saavutas õpetaja Anu Silma juhendamisel Hanna Hillkak  66 võistleja seas  väga tubli 4. koha.  Õpilane Trine Tõniste õpetaja Iri Reile juhendamisel jäi jagama 10.-11. kohta. Tublilt osalesid veel Emma-Emile Saavel, Kertu Niit, Kaisa Tammemägi, Aisling Antsi.
9.-10. klasside arvestuses osalesid tublilt Mari Vijard, Mariann Puija, Helys Anette Piiritalo, Merve Linnaste,  ja Karmen Tumanov.

11.-12. klasside arvestuses osalesid tublilt Kedy Kangrumödri ja Greta Puija.
Õpilasi juhendasid õpetajad Iri Reile ja Anu Silm.

No comments:

Post a Comment