Pages

Thursday, February 12, 2015

Matemaatika olümpiaadi tulemusi

7. veebruaril osalesid meie kooli õpiilased maakondlikul matemaatika piirkonnavoorus. 7. klasside arvestuses jäi kooli parimana Karl Joosep Põldsepp jagama 8.-10. kohta. Tublilt esinesid veel Trine Tõniste, Tauno Kodu, Kertu Niit, Kert Kits ja Kaspar Aleks Kala. Gümnaasiumiõpilastest osales Liisa Anier. Õpilasi juhendas õpetaja Maris Hanimägi.

Matemaatikaolümpiaadi eesmärgid olid:
1) avastada matemaatikas andekaid õpilasi ja arendada nende võimeid;
2) anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi eakaaslastega;
3) äratada õpilastes sügavamat huvi matemaatika vastu ning innustada neid sihikindlalt omandama uusi teadmisi ja oskusi;
4) motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust;
5) selgitada välja Eesti võistkonnad rahvusvahelisteks olümpiaadideks.

No comments:

Post a Comment