Pages

Saturday, October 31, 2020

10. klassi õppereis Tallinna

 

10. klassi õppereis Tallinna   (Autor: Eda Hirson)


29. oktoobril toimus 10. klassi õppekäik Tallinna, mille käigus saime rännata mere põhjas, rannas ja sooritada taevaretk koos vesilennukiga. Soolast ajaloolist hõngu õhkas Suur Tõll ja võttis pinna jalge alt. Meie silme all rullus lahti inimkeha sisemaailm, mis oli peenete detailidega vaataja ees alasti.


Friday, October 30, 2020

7.a, b, 9. a klass. EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse külastus.

 7.a, b, 9. a klass. EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse külastus.(Autor:Roman Malõsev)

Õppeprogrammi käigus tutvustati Eesti magevetes leiduvate kalaliikidega ja õppisime neid üksteisest eristama. Analüüsisime kalade meelte olulisust ja eripära seoses veekeskkonnaga. Räägiti kaitsealustest liikidest ning võõrliikidest ja nende mõjust bioloogilisele mitmekesisusele ja kooslustele. Tutvustati ka säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid.
Käisime ka Tartu Lõunakeskuses uisutamas!
 

Kirjanduse tund Palamuse muuseumis 27.10.2020 (Autor: Ülle Anier)

Osalejad said ülevaate kooliskäimisest Oskar Lutsu kooliajal. 

Kuna 6. klasside õpilased lugesid läbi O.Lutsu raamatu "Kevade", siis otsustasime, minna kirjandust õppima Palamusele.
Palamusel osaleti õppeprogrammis: "Koolitund teise talve lastele"
Toimusid järgmised koolitunnid:  usuõpetus, rehkendamine, lugemine, laulmine ja kodumaateaduse tund. Mälestuseks kirjutas igaüks endale sule ja tindiga tunnistuse.

Õpetaja Laur andis tundi!


Lauaplaat oli pisut tindine
Ktihvliga tuli tahvlile kirjutada oma nimi
Esmalt luges Toots (Uko) mõistatuse 
Õnneks teadis Uko ka ainukesena mõistatuse vastust (udu)

Järgmisena oli rehkendamise tund: tuli kasvatasa, kahandada, juurde ja maha arvata.
Lugemise tunnis saime kõik kenasti hakkama
Lenna oli usin kodumaateaduse tunnis 


Viimane tund oli laulmine, kus tuli laulda "Kui mina alles noor veel olin ..."
Tunni lõpus pidi iga osaleja endale tunnistuse kirjutama, õpetaja Laur ütles hinded!

Tunnistusest ei pääsenud ka täiskasvanud!

Olime väga püüdlikud, mõnel lapsel oli kirjutamisel isegi nina abiks!
Ja siis tuli puhtuse kontroll, oh õudust! Käed olid ju tindised!
Mõni peitis käed ära

Jehhuu, tund sai läbi!
Seejärel tuli vahetund, 

poiste magamistuba

tot tot tot 
koolikott

sahver

Köstri köök
õpetaja Lauri tuba
õpetaja puhketubaTeises õppeprogrammis "Õhtuti pärast tunde" sai osa võtta 19.–20. sajandi vahetuse koolilaste päevast pärast seda, kui neil olid tunnid lõppenud. Programmi viis läbi õp Laur,
Saime info vanaaja koolilapse elust… ilma ekraanita!

1.mäng - loendamine ilma numbrita 6. kes ütles selle numbri, pidi andma pandi.
2. mäng - joonista kinniste silmadega

3.mäng - pantide lunastamine - esmalt tuli lugeda kahekõne kuningas Emmaga ja siis tuli pantomiimi kasutades ära seletada, mida ta pandiks andis.
Seejärel sai lunastaja ülesande

Kristen tantsis "Kaera-Jaani"

Kaimar pidi arvelaual arvutama Lõpetuseks pakkus õpetaja Laur meile ROSINASUPPI

Järgmisena läksime peamajja

Kihelkonnakoolid
Tootsi taskud
Lauri kingitud viiul

Lati pats

Kivirähk "Kevadest"
Õuealalt

Lõiming eesti keele, kirjanduse, matemaatika, ajaloo, kunstiõpetuse, kehalise kasvatuse, muusika ja loodusõpetusega. KiVa, ettevõtluse ja VUNK liikumisega.