Pages

Friday, October 30, 2020

6.a ja 6.b lõiming muld

 

6. a ja 6.b klasside loodusprogramm ja praktikum 26.10.20 (Autor: Ülle Anier)


 26.10.20 algas 6. klasside lõimingupäevad teemal "Muld".  

Esmalt teoreetiline osa:

Uurime mulda!



ja võrdleme liiva ning saviga mulda ning selle vettpidavust



Kontrollime savi elastsust, Mitu % on mullas savi ...




Läbi mikroskoobi
muld
liiv

vaatame filmi ja lõimime loodusõpetuse inglise keelega

Millest saab muld?



Leht



Teeme näidendi!




Kõik õpilased on näitlejad!




Otsime mullaorganisme







Miks tasuks mõnes kohas lehed riisumata jätta?
Määrame mullaloomi







Sama loeng ja samad tunnid 6.b klassis





mitu%









Oleme näitlejad




Leiame mullaorganisme






2020 aasta muld!

No comments:

Post a Comment