Pages

Friday, October 30, 2020

7.a, b, 9. a klass. EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse külastus.

 7.a, b, 9. a klass. EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse külastus.(Autor:Roman Malõsev)

Õppeprogrammi käigus tutvustati Eesti magevetes leiduvate kalaliikidega ja õppisime neid üksteisest eristama. Analüüsisime kalade meelte olulisust ja eripära seoses veekeskkonnaga. Räägiti kaitsealustest liikidest ning võõrliikidest ja nende mõjust bioloogilisele mitmekesisusele ja kooslustele. Tutvustati ka säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid.
Käisime ka Tartu Lõunakeskuses uisutamas!
No comments:

Post a Comment