Pages

Wednesday, April 2, 2014

Lahtine tund "Teadmusühiskond"

Teadmusühiskond infost lekib
uusi teadmisi juurde tekib.
Teadus areneb känguru hüppel
inimeste ajud info kogumise küttel.

Infot tuleb oskuslikult jagada
mitte mõttetult seda pragada.
Leida üles selge killuke
teadmusühiskond pole tilluke.

2. aprillil toimus lahtine tund 12. b klassile teemal "Teadmusühiskond". Tund oli kaheosaline. Esimeses osas loodusainete poole keemiaõpetaja andis ülevaate nanoosakestest. Järgnes rühmatöö artiklite põhjal, kus arutleti nanosakeste kasutuse, leidumise ja mõju üle. Esimese poole tunnist lõpetas füüsikaõpetaja, kellega koostöös uurisime tudengisateliidi EStcube 1 missiooni eesmärke ja tähtsust teadusmaailmas.

Tunni teises pooles analüüsiti oskuslikult aktuaalse info edasiandmist ja kajastamist. Õpetaja Anu Silm pani õpilasi mõtlema ja arutlema kuulutuste sisu üle. Õpetaja Katrin Kooli eestvedamisel selgitati kogumist ja esitamist kodukohast maailmani õpilaste kodutööde näitel.

Õpilaste ja külaliste tagasiside oli positiivne, mis andis õpetajatele tõuke juba uue idee jaoks,

Täname kõiki tunnis osalenud õpilasi ja kaaskolleege.

Ootamas põnevusega...

Rühmatöö teemal "Nanoosakesed"
Kes otsib, see leiab!


Kumb kuulutus on parem?

Ettevõtlus Antslas

Ja kulus veel kolmas tundki...

No comments:

Post a Comment