Pages

Thursday, March 30, 2023

STEAM telefoni laadiv tuulik

STEAM_ telefoni laadiv tuulik 8.a klassi õpilased kehastuvad insenerideks. Meie ülesandeks on disainida tuuliku sellised labad, mille korral on efektiivsus suur.

Esimese tegevusena kaardistamise probleemi. Uurisime tuulikute ajalugu, tutvusime tuulegeneraatori tööpõhimõttega. 


Saime teada, et tuule kineetiline energia muundub tuuliku võlli pöörlemisenergiaks tiiviku kineetiliseks energiaks, mis võlli abil suunatakse generaatorisse, milles pannakse pöörlema magnetväljas olev juhtmekontuur. Tänu juhtmekontuuri liikumisel magnetväljas, tekib juhtmekeerdudes elektrivool, mida saame tarbida. Tegemist elektrivoolu magneetilise toimega. Käesoleva projekti raames tekitamegi elektrienergiat, mille abil püüame oma nutitelefoni laadida.
Oleme antud ettevõtmise raames katsetajate rollis. Täname huvioutdoori võimaluse eest.

Esimeses katses uurisime välja piirkonnad kooliõuel ja kooli territooriumil kõige tuulisemad kohad. 

Tuule kiiruse mõõtmiseks kasutasime anemomeetrit. 


Üks tuulisemaid kohti


Kõrgemal on kiirus suurem.

Järgmises etapis uurisime tuuliku erinevate parameetrite mõju tuuliku võlli pöörlemiskiirusele. Püstitasime erinevaid uurimisküsimusi.
Mõned näited.
* Kuidas sõltub tuuliku pöörlemiskiirus erinevate labade pikkusest?
* Kuidas sõltub tuuliku pöörlemiskiirus labade arvust?
* Mil määral mõjutab labade asend tuuliku pöörlemiskiirust?


                                                        
Hakkame tuulikut kokku panema. 

                                                  

Katsetame, kuidas labade arv mõjutab kiirust.cx
Ajurünnakus õpilased arutlesid teemal: Milliste omadustega labad panevad
tuuliku võlli pöörlema nii, et saaks telefoni laadida?                           


                                                 

Tiiviku labade prototüüpide kavandamine ja valmistamine
Er

Erinevad prototüübid


Ühikruudu meetodi abil arvutati kujundi pindala


Liiga kerged labad, ei hakanud pöörlema

  


No comments:

Post a Comment