Pages

Tuesday, May 3, 2016

1. klasside lõimingupäev

LÕIMINGUPÄEV

8. aprillil toimus meie koolis lõimingupäev. Nagu paljude varasemate ürituste puhul, nii ka seekord tulid 1. klassi õpilastele toeks head sõbrad abituriendid. Loosisime grupid, jagasime ülesanded ning fotojaht võis alata! Iga grupp sai ülesandeks esmalt segipaisatud tähtedest sõnad moodustada ning saadud sõnade kohta Antsla linnas fotod klõpsida. Seejärel arvutiklassis fotod tähestikulisse järjekorda seada, esitlus koostada ning auditooriumis kaaslastele ette kanda. Kunstiõpetus sai hoopis uue lähenemise – kunst läbi fotosilma. Lisaülesandena pidid abituriendid 1. klassi lastele õpetama selgeks mõned võõrkeelsed sõnad.
Vaatamata taevast kallanud vihmale saabusid tagasi koolimajja märjad, kuid naerulised ja õnnelikud lapsed. Fotojahist esitlusi vaadates saime kõvasti naerda, tunnustust väärib õpilaste loov lähenemine pildistamisel. Esimese klassi lapsed õppisid selgeks vähemalt ühe sõna kas vene, inglise, saksa või soome keeles. Mõni õpilane suutis meelde jätta isegi paar inglisekeelset lauset.
TORE ON ÕPPIDA LÄBI PÕNEVATE TEGEVUSTE!

L.Raudsepp, P. Mandli

No comments:

Post a Comment