Pages

Sunday, November 15, 2015

Materjalide taaskasutus õppevahenditena

Suvel remondi käigus ülejäänud lauaotsad läksid käiku materjalidena  tööõpetuse tunnis võinugade ja pannilabidate valmistamisel.
Võinoad ja pannilabidad

7. klassi õpilased tööhoos

No comments:

Post a Comment