Pages

Sunday, November 22, 2015

Kokkuvõte energiasäästunädalast

Alljärgnev video annab ülevaate nädala jooksul toimunud üritustest.
Terve nädala jooksul toimusid alljärgnevad üritused ja algatused:
1) aktiivgrupi liikmed jälgisid tulede kustutamist klassides ja koridorides
2) toimus ülekooliline klassijuhataja tund energiasäästu teemal 10.11, lähemalt vaata agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/tagasiside-ulekoolilisest.html ja  http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/koostoona-saastma.html
3) õpilased meisterdasid lauamänge taaskasutavatest materjalidest, täpsemalt loe http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/lauamangud.html
4) kogusime vanapaberit ja patareisid  täpsemalt loe http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/kogumine.html
5) aktiivgrupi liikmed viisid läbi oma klassile energiaõhtu 12.11, lähemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/energiasasatlikm-ohtupoolik.html
6) samal  päeval 12.11 toimus klassiõhtu "Su nägu kõlab tuttavalt", mille läbivaks teemaks oli säästlik mõtlemine ja mõistlik energia kasutus, lähemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/energiasaastlik-klassiohtu.html
7) 6. klasside õpilased koostasid energiasäästu- ja keskkonnateemalisi  ristsõnu, mis loodi learningapps keskkonnas täpsemalt loe http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/blog-post_15.html
8) 10. klassi õpilased meisterdasid taaskasutatavatest materjalidest langvarjusid ning sooritasid katseid, lähemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/langevarjurid.html
9) 9. klassi õpilased alustasid energiasäästlike valgustite tegemist tööõpetuse tunnis ning aitasid koos Talvo Kondiga aktiivgrupil valgusti valmis saada.
10) alustasime ettevalmistusi kodutütarde, noorkotkaste ja fotoringi "Märkajate" ööseminari läbiviimiseks, mille läbivaks teemaks on keskkonnahoid ja märkamine looduses. Ööseminar toimus 19.11
11) õppetundides kasutasime õppematerjalidena taaskasutatavaid materjale ja digiõppevahendeid, täpsemalt vaata http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/materjalide-taaskasutus-oppevahenditena.html ja http://agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/digioppevahendid.html
12) 12. klassi õpilased tegid energiasäästuteemalised plakatid, lähemalt vaata agloodus.blogspot.com.ee/2015/11/plakatid-energiasaastunadalal.html
13) Gümnaasiumi õpilased kirjutasid eesti keele tunnis energiasäästu- ja keskkonnateemalisi kirjandeid
14) 10 klassi õpilased koostasid koostööna energiasäästuteemalise esitluse
15) õppeaine globaliseeruv maailm raames 12. klassi õpilased kirjutasid esseesid jäätmemajanduse teemal.

No comments:

Post a Comment