Pages

Tuesday, March 11, 2014

Keha poolt tehtud töö arvutamine

Eelmisel  nädalal loodusõpetuse tunnis  7. klassi õpilased õpisid töö arvutamsist. Töö on füüsikaline suurus, mis iseloomsutab keha  liikutamiseks vaja minevat jõudu. Töö tähis on suur A( saksa keelest Arbeit). Keha teeb tööd, kui kehale mõjub  ning selle jõu mõjul liigub keha edasi.
Seega
A=F*s,kus
A-töö(J-džaul)
F-jõud(N-njuuton)
s- teepikkus( m-meeter)
1 J = 1N * 1m
Õpilased arvutasid välja, kui palju nad teevad tööd oma klassist füüsika kassi tulles.

No comments:

Post a Comment