Pages

Tuesday, March 11, 2014

Tiheduse määramine

5. märtsil 8. klassi õpilased määrasid erinevate kehade tihedusi. katsevahenditeks oli kasutada uuritav keha, mõõtesilinder, lõng, kaal, nõu veega.Keha ruumala määrati sukeldamismeetodi. Tiheduse sai arvutada keha massi ja ruumala suhtest.
Rumala mõõtmine

Tutvumine vaakumpumbaga

No comments:

Post a Comment