Pages

Sunday, March 2, 2014

Üleriigilise kunstiolümpiaadi piirkonnavoor

Üleriigilise kunstiolümpiaadi piirkonnavoor toimus 1. märtsil 2014. aastal Antsla Gümnaasiumis.
Kunstiolümpiaadi eesmärgiks on:
* andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus;
* võimalus hinnata õpilaste kunstialaseid teadmisi ja –oskusi vabariiklikul tasemel ning kasutada tulemuste analüüsi riikliku õppekava arendustöös;
* kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisseviidud muutuste rakendamine; kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine;
* kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine
Piirkonnavoor koosnes kolmest osast:
* teoreetiline osa vastavalt kooliastme ainekavale (45 min);
* praktiline loometöö kohapeal etteantud teemal (120 min);
* kaasavõetud kodune töö
III kooliaste kodune töö oli teemal „Minu pere lugu”, kus A2 formaadis tuli teha nõuetekohane joonistus.
Gümnaasiumi õpilased pidid kodus tegema töö teemal „Ärata mind (Wake me up ) AVICII”, kus tuli teha tasapinnaline kunstitöö paberil, max formaat A2, vabalt valitud tehnikas.
Põhikooli õpilased pidid loovtööd tehes kehastuma mööblidisaineriteks. Kujundada tuli kooli koridori sobivad istmed. Hinnati töö originaalsust, ergonoomilisust, moodulite kasutamist, tähtsaks peeti ka värvi. Makett tuli valmistada olemasolevatest materjalidest (paber, kartong, traat, teip jne). Lisada tuli joonis ja kirjalik selgitus toote tehnoloogia ja materjalide kohta.
Gümnaasiumi õpilased pidid kehastuma arhitekt-disaineriteks. Luua tuli disaini keskkonda sobiv bussipeatus, mis oleks kodukohta /linna vääristav, kaasaegne ja funktsionaalne, et sellest uuest objektist tunneksid rõõmu kõik kodukoha elanikud! Õpilased pidid valmistama maketi olemasolevatest materjalidest. Lisada tuli joonis ja kirjalik selgitus toote tehnoloogia ja materjalide kohta.
Põhikooli arvestuses Jäi 9.a klassi õpilane Mari Vijard viiendale kohale, mis on tubli tulemus. Mari valis koduse töö teemaks oma pere vapi kujutamise. Gümnaasiumi astmes osalesid Kadriann Soe 12.b klassist ja Kadri Vijard 11. klassist. Gümnaasiumi õpilaste arvestuses said neiud vastavalt teise ja kolmanda koha.
Peale meie kooli osalesid olümpiaadil Varstu Keskkool, Parksapa Keskkool, Vastseliina Gümnaasium, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Võru I Põhikool, Krabi Põhikool, Puiga Põhikool, Kääpa Põhikool ja Võru Kesklinna Kool.
Võru maakonda esindavad vabariiklikul kunstiolümpiaadil 11. klassi õpilane Gerli Kõiv Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist ja 8. klassi õpilane Kristel Serg Varstu Keskkoolist.
Kõik olümpiaadi tööd on väljas Antsla Gümnaasiumi aula eesruumis ja näitus on kõigile huvilistele avatud kuni 7. märtsini.
Artikli autor: Liivia Rebane

Pilte sellest üritusest( Fotod: Liivia Rebane)

  
Siruta tiibu - näe positiivsust(Autor: Kadri Vijard 11. kl )

 
Perekond Vijardi vapp( Autor; Mari Vijard 9.a)

 


No comments:

Post a Comment