Pages

Monday, March 10, 2014

Maanteeameti liiklusohutuskoolitus 11. klassi õpilastele

4. märtsil toimus 11. klassile maanteeameti liiklusohutuskoolitus teema1„Selge Pilt..!?“ 
Koolitusel osalenud õpilased  peaksid suutma kasutada liiklusprobleemide vältimisstrateegiaid ning olema võimelised koolitusel saadud teadmisi edastama oma lähikondlastele sh noortele, et ära hoida alkoholiohtudest tingitud õnnetusi liikluses.
Hoidmaks tulevikus ära noorte liiklejate väärkäitumisi ei tule kujundada mitte ainult deliktiga juhtide  hoiakuid vähendamaks võimalikke väärkäitumisi liikluses. Raskete tagajärgedega seotud  problemaatikat on vaja tutvustada võimalikult suurele hulgale noortele, et nad mõistaksid ja oskaksid õigeaegselt vältida esineda võivaid liiklusriske. Selleks tuleb kasutada metoodiliselt õigeid tehnikaid mida rakendavad erialase ettevalmistuse saanud eksperdid. Seejuures on noortele vaja edastada konkreetseid juhiseid ja tehnikaid õigeks käitumiseks.

No comments:

Post a Comment