Pages

Tuesday, March 4, 2014

Rõhk füüsikas


Kehade pinnale, näiteks anuma seintele vedelike ja gaaside poolt avaldatava mehhaanilise mõju iseloomustamiseks võetakse tarvitusele rõhu mõiste. Vedelike ja gaaside mehhaanikas on rõhu mõiste üks põhilisemaid. Rõhk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab rõhumisjõudu pindlala ühiku kohta.

p=F/S, kus
p- rõhk ( 1 Pa -paskal)
F- rõhumisjõud( 1 N - njuuton)
S- ristlõikepindala( 1m2- ruutmeeter)
1 Pa = 1 N/1m2


Rõhuks nimetatame suurust, mida mõõdetakse pinnale mõjuva jõu ja selle pinnaosa suuruse suhtega.
Rõhumine, nagu iga teinegi jõud, on kehade vastastikuse mõju tulemus. Mistahes juhul, nagu näiteks keha rõhumisel alusele, vedeliku rõhumisel anuma seintele, õhu rõhumisel maapinnale, on meil tegemist kehade vastastikuse mõjuga. Rõhumise jõud võib olla jaotunud pinnale ühtlaselt või ka mitteühtlaselt. Ühtlase jaotumise juhul on pinna kõikides osades rõhk ühesugune.No comments:

Post a Comment