Pages

Sunday, March 2, 2014

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor


1. märtsil toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor, kus võtsid osa füüsikahuvilised noored.
Füüsika on loodusaine, mis uurib ja  kirjeldab looduses toimuvat. Piirkonnavoor toimus Võru I Põhikoolis.
Ülesanded oli erineva raskusastmega. Füüsikaolümpiaadi omapäraks on eksperimentaalsete ülesannete lahendamine. Käesoleval aastal põhikooliõpilased pidid määrama tundmatu aine tihedust ja arvutama tikutoosi maksimaalset rõhku pinnale. Gümnaasiumiõpilased määrasid samuti tundmatu aine tihedust  ning määrasid jõumomendi suurust spageti murdmisel.
Katsevahendid

Vedelikud mõõtesilindrites
No comments:

Post a Comment