Pages

Thursday, February 7, 2019

Tutvumine magnetidega

Täna loodusõpetuse tunnis tutvusid 3. b klassi õpilased püsimagnetidega. Uuriti   magnetide vahelist vastastikmõju.  Toimus lõiming inglise keelega ilmakaarte nimetuste osas. Õpilased said teada, et igal püsimagnetl on kaks poolust. Põhjapoolust tähistatakse N( inglise keelest north)  tähega ja lõunapoolust S tähega( inglise keelest south) .Avastati katsetuste käigus, et magnetite erinimelised poolused tõmbuvad ning nende vahel esineb tõmbejõud. Samanimeliste pooluste korral toimus tõukumine. Seega esines pooluste vahel tõmbejõud.
Lisaks tutvusid raua puru ja püsimagneti omavahelise vastastikmõjuga. 

SiilidPüsimagnetid


Rauapuru abil saame vaadata magnetvälja jõujooni.
Vaatame, mis toimub!


No comments:

Post a Comment