Pages

Monday, February 11, 2019

Lõbusa lõimingu päev

Lõbusa lõimingu päeval said 1. – 6. klasside õpilased panna proovile erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi. Õppemängu „Mina ise“ eesmärgiks oli pakkuda aktiivset ja motiveeritud õppimist. Ülesanded olid koolimajas peidus. Erinevates punktides tuli tunda inimese keha, teada kehaosade nimetusi inglise keeles, lahendada ristsõna, osata uurida hindasid ja arvutada kauba maksumust, tunda kella, osata kasutada arvutit, kaaluda, mõõta ja anda esmaabi. Aitäh kõikidele aktiivsetele osavõtjatele ning ettevõtlikele abilistele mängu läbiviimisel: Heiro Mets, Kersti Kutsar, Piret Taniel, Mirvet Kulberg, Urmas Soonvald, Aire Reiljan, Mare Mägi, Ülle Roosimaa, Ester Parts.


No comments:

Post a Comment