Pages

Thursday, February 14, 2019

6.a klassi lõimingutund teemal PUIT 14.02.2019

Teema: "Puit ja puidu kasutus"

Autor: Ülle Anier

Sõbrapäeval toimus lõimitud 6a. klassis. Plaanis oli lõimida loodusõpetus ja tehnoloogiaõpetus, kuid lõpuks lisandus nendele tundidele ja kirjandus ja matemaatika. Lõimingutund oli seotud ka VUNK liikumise, ettevõtluse ja ettevõtlikkusega.
Eesmärk oli kinnistada tunnis teemat "Mets" õpitut praktilise osaga. Tunda ära erinevate puitude näidised ja leida, milleks ja millist puitu kasutatakse.
Tund toimus poiste tööõpetuse kabinetis. Tunni viisid läbi Ülle Anier ja Talvo Kont

Esmalt tuletati meelde, millist puud kasvab Eestis kõige rohkem, 


 siis rääkis Talvo lehtpuudest ja okaspuudest ning nende puidu välimusest ja tihedusest.
 Seejärel said lapsed praktiliselt proovida, kas rohkem kaalub tihe puit või vähemtihe puit. Erinevus oli ilmselge!
 Puitu saab ära tunda ka lõhnataju abil, seepärast tehti tutvust kadakaga.
Räägiti Eestimaistest okaspuude liikidest. Ja püüti ära arvata, kas Eestis on rohkem okaspuude liike või kaskede liike.
Loomulikult on neid võrdselt!

Siis tegime puidunäidiste tundmise katse. 21 erinevat puidunäidist tuli ära eristada. Võitsid kõik, sest kui enne ei teatud, siis pärast võistlust saadi teada.
kadakas

 Uus mõiste tuli puidu ostmise ja müümise teemaga - Ruumimeeter (kõnekeeles ka ruum või rumm) ja Tihumeeter
 Siin tutvusid õpilased: PRUSS; PLANK; KOOR; LAUD; LIIST

Mida millisest puidust teha?

 Kas võrdlusmeetod aitab?


Ja lõpetuseks Kahoot, mille võitis KÄRT!

Suur tänu toreda tunni ja mõnusa koostöö eest!

No comments:

Post a Comment