Pages

Thursday, February 14, 2019

10. klass lõimingutund -eesti keel

Sõbrapäeval oli lõiminguline tund ajalehe Võrumaa Teataja vastutava väljaandja Kalev Annomiga. Õpilased kinnistasid meediatundides õpitut, saadi häid näpunäiteid teemade leidmiseks. K. Annom meenutas ajakirjandusisa Juhan Peegli näpunäidet meediateemade saamiseks: tiku süütamise tagajärjel üks juhtum tingib sündmuste ahela. Mõtlemapanev oli ajatelg sõnumite edastamisest: 2100 aasta tagusest ajast 21. sajandi muutusteni.
Sõbrapäeva sisuks võib sageli olla üksindus. Külaline suutis huvitavate mõtete kaudu veenda, kui oluline on kooliaja ühtekuuluvustunne elus. 10. klassi õpilased olid aktiivsed kaasamõtlejad. Tänasele tunnile eelnes meediaeelistuste küsimustiku täitmine ja Võrumaa Teataja artiklite analüüs.
Täname Kalev Annomit huvitavate mõtete ja kingituste eest!

Autor: Iri ReileNo comments:

Post a Comment