Pages

Tuesday, March 19, 2019

Rahatarkuse tunnid 11. ja 12. klassile

Rahatarkuse tunnid 11. ja 12. klassile

19. veebruaril toimusid Rahatarkuse tunnid 11. ja 12. klassile, mida korraldab Pangaliit. Rahatarkuse algteadmiste omandamine on iga noore jaoks väga tähtis, kuna sellest sõltub suuresti tema majanduslik käekäik.
Sel aastal oli  rahatarkuse tunni ülesehitus järgnev:
*Sissejuhatuseks otsustamise psühholoogiast
*Eesmärgistamine
*Eelarve pidamise olulisus
  1. * Kogumise ja säästmise põhimõtted
  2. * Milleks ja kuidas investeerida?

No comments:

Post a Comment