Pages

Saturday, March 16, 2019

6. a klassi õpilased õpivad puude ja põõsaste liikide määramist

6. a klassi õpilased õpivad puude ja põõsaste liikide määramist (Autor: Ülle Anier)

Nii nagu emakeelt tuleb osata, samuti tuleb teada ka Eestis kasvavaid puid ja põõsaid. 
Antsla Gümnaasiumi 6. klasside õpilased õppisid keskkonnahariduse spetsialisti juhendamisel, kuidas määrata eestimaiseid puude ja põõsaste liike pungade abil.
4. klasside õpilased tutvusid aasta 2019 tegijatega looduses.


Suur tänu Helen Kivisild!

6. b klassi praktikum ja lõimingutund
Esmalt õpitakse määrama puid pungade järgi määramistabeli abil. 


Rühmatöö, tunnuste järgi liikide määramine


Luup aitab eritunnuseid leidatammPung pidi seestpoolt olema suhkrustatud kummikomm
ja sarapuu isasurb - kaka

Töölehe täitmisega kinnistati praktikumi vaatlustulemused.


Kooli ümbruse pargis määratakse puid pungade järgi ning tutvutakse teiste Eesti tavalisemate puu- ja põõsaliikidega. Osalejad jõuavad läbi arutelu selgusele, milliste tunnuste järgi erinevaid liike ära tunda erinevatel aastaaegadel.


oravTund oli seotud loodusõpetusega, emakeelega (võõrsõnad ja sõnade kokku- lahkukirjutamine) kirjanduse (legendid) ja kunstiõpetusega (vaatlus ja võrdlus). Lõiming VUNK liikumise (õuetund pargis) ja ettevõtlikkusega (kuidas jõuda määrajate "stardist" õige puuliigini.

Sama tund toimus ka 14.03 6.a klassiga


 Esmalt klassiruumis ja seejärel õues
ta teatas, et see on tema territoorium!


No comments:

Post a Comment