Pages

Tuesday, March 12, 2019

Ebausk

Klass: 7.a ja 7.b
Teema: Ebausk
Lõimuvad õppeained:
*loodusõpetus
*ajalugu
*inglise keel
*eesti keel ja kirjandus


Õpetajad:
* Merle Paat
* Krista Noor
*Katrin  Kool
*Marietta Lõo
*Anu Silm
*Iri Reile


Eesmärgid:
1) arendada õpilastes ettevõtlikkust;
2) arendada õpiastes suhtlemis- ja esinemisoskust;
3) luua seoseid  erinevate õppeainete vahel ebausu teema käsitlemisel;
4)  õppida teatrietenduse analüüsimist.


Inglise keele tunnis õpetajad Merle Paat ja Krista Noor tutvustasid inglise keelset sõnavara
ebausu teemal. Arutleti omavahel, millised asjad toovad õnne, millised ebaõnne.
Õpilased rääkisid inglise keeles oma ebausust üksteisele.
Ajaloo ja loodusõpetuse tunnis õpilased läbisid VUNKRAJAL   erinevaid punkte pärlikaartide
abil. Igas punktis tuli vastata küsimustele. Küsimustesse  oli lõimitud ebausu teemalisi
ülesandeid erinevatest õppeainetest. Kolmes punktis tuli kasutada ülesannetes oma
inglise keele oskust. Õpilased said teada, mis on ristimets ning millistes Eesti piirkondades
need asuvad. Saadi teada, milliseid riideid kandsid palverändurid. Loodusõpetuse tunnist
saadud teadmiste põhjal tuli hinnata, kui palju aega kulub külanõia juurde minekuks, kui
vahemaa on viis kilomeetrit. Kõige rohkem põnevust pakkus  küsimus, kus õpilased pidid
internetist leidma vastuse Ott Tänaku õnnetoovate esemete kohta (küsimuse leidis õp.
Marietta).
7.a klassijuhataja Katrin Kool organiseeris 6. märtsil 7. klassi õpilased vaatama Rakvere
Teatri noorteetendust “Verikambi” Võru Kandlesse. Ebausu teema jätkus aastakümnete
taguse needusega. Surnud tüdruku pilt vanas albumis, verine käejälg, palju saladuslikkust
vana mahajäetud veski ümbruses pani noored vaatajad kaasa mõtlema eneseleidmise,
armastuse, ebaõigluse teemadel. Etenduses oli mitmeid ebausuga seotud sümboleid,
huvitav lavakujundus, hoogne noorte näitlejate mäng.
Kirjandustundides arutleti etenduse motiivide, sündmustiku üle.
Eesti keele tunnis saadi teada loosiga saadud klassikaaslase ebausuga seotud toimingutest,
mõtetest. Kõik õpilased täitsid lõimingutunni “Ebausk” töölehe.
Näiteks tuli vastata järgmistele küsimustele: mis on ebausk, tuua näiteid selle kohta,
enda või lähedaste kokkupuudetest ebausuga, mille poolest usk erineb ebausust,
kirjutada eestlastele omastest ebausu võtetest.
Mõnele küsimusele vastuse saamiseks tuli otsida teavet internetist.

Õpilastele lõiming meeldis. Väga tore oli teatrietenduse “Verikambi” seos ebausuga.No comments:

Post a Comment